Číslo paragrafu: 2402

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:SEDMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):VŠEOBECNÉ URČENÍ POZEMSKÝCH STATKŮ A SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ MAJETKU
Na počátku Bůh svěřil zemi a její zdroje společné správě lidstva, aby o ně pečovalo, svou prací ji ovládalo a těšilo se z jejích plodů. Dobra stvoření jsou určena všemu lidskému pokolení. Nicméně země je rozdělena mezi lidi, aby byla zaručena bezpečnost jejich života, který je vystaven strádání a ohrožován násilím. Nabývání majetku je oprávněné, aby se zajistila svoboda a důstojnost osob, aby každý mohl uspokojit své základní potřeby a potřeby těch, za které nese odpovědnost. Majetek má umožňovat, aby se mezi lidmi projevila přirozená solidarita.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

226 -  věci stvořené, užívání, víra, přibližovat, vzdalovat, sv.Mikuláš z Flue 1939 -  lidské společenství, přátelství, sociální spravedlnost, solidarita, přítel

Vybrané dle klíčových slov:

2414 - člověk-důstojnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , násilí
2203 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , muž a žena , obecné blaho
2213 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , laskavost , rodina
2235 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , přirozený mravní zákon , společnost občanská
2267 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , obrana-oprávněná , společnost občanská
2285 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , modlitby-denní , pohoršení
2106 - člověk-důstojnost, láska , láska-k Bohu , náboženství , přirozenost-lidská
2418 - člověk-důstojnost, integrita-stvoření , krádež , láska , láska-k bližnímu
2304 - člověk-důstojnost, klid , láska , láska-k bližnímu , mír
225 - člověk-důstojnost, důstojnost , Boží-obraz   
369 - člověk-důstojnost, moudrost , muž a žena , rovnost mezi lidmi , Bůh-Stvořitel
1487 - člověk-důstojnost, hříchy , Boží láska , církev  
1676 - člověk-důstojnost, humanismus křesťanský , chápání-rozumové , Ježíš Kristus-poznání , liturgické slavnosti
1691 - člověk-důstojnost, přirozenost-božská , světlo , temnota , život-křesťanský
1911 - člověk-důstojnost, lidské společenství , národy , obecné blaho , blahobyt
1913 - člověk-důstojnost, lidské společenství , obecné blaho , odpovědnost , spolupráce-s Bohem
2467 - člověk-důstojnost, pravda , přirozenost-lidská , život-náboženský , život-v pravdě
2494 - člověk-důstojnost, hromadné sdělovací prostředky , informace , pravda , solidarita
2736 - člověk-důstojnost, modlitba , statky (majetek) , svoboda , majetek
2452 - krádež, láska , láska-k bližnímu , lidské pokolení , soukromé vlastnictví