Číslo paragrafu: 2416

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:SEDMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):ÚCTA K OSOBÁM A JEJICH MAJETKU
2. podnadpis:RESPEKTOVÁNÍ NEPORUŠENOSTI (INTEGRITY) STVOŘENÍ
Zvířata jsou Boží tvorové. Bůh je zahrnuje svou starostlivou péčí. Chválí ho a velebí ho už jen tím, že existují. I lidé k nim mají být laskaví. Měli by si vzpomenout, s jakou něžností zacházeli se zvířaty svatí, jako sv. František z Assisi nebo sv. Filip Neri.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

344 -  Bůh-Stvořitel, oslav-Boha, solidarita, tvorové-vzájemná závislost, stvoření (tvor)

Vybrané dle klíčových slov:

2417 - krádež, láska , láska-k bližnímu , péče o zvířata , potrava-materiální
2403 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , rozvoj-společnosti
2404 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , prozřetelnost
2405 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , solidarita
2408 - krádež, láska , láska-k bližnímu , potrava-materiální , rozum
2410 - krádež, láska , láska-k bližnímu , sliby , smlouvy
2411 - krádež, láska , láska-k bližnímu , smlouvy , bližní
2412 - krádež, láska , láska-k bližnímu , nespravedlnost , obecné blaho
2437 - krádež, láska , láska-k bližnímu , národy , rozvoj-společnosti
2440 - krádež, láska , láska-k bližnímu , národy , přírodní pohromy
2441 - krádež, láska , láska-k bližnímu , národy , rozvoj-hospodářský
2450 - krádež, láska , láska-k bližnímu , bližní  
2451 - krádež, láska , láska-k bližnímu , bližní  
2452 - krádež, láska , láska-k bližnímu , lidské pokolení , soukromé vlastnictví
2453 - krádež, láska , láska-k bližnímu , bližní  
2454 - krádež, láska , láska-k bližnímu , bližní  
2455 - krádež, láska , láska-k bližnímu , zotročování , bližní
2457 - krádež, péče o zvířata    
2438 - krádež, kultura , láska , láska-k bližnímu , národy
2456 - krádež