Číslo paragrafu: 2422

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:SEDMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):SOCIÁLNÍ NAUKA CÍRKVE
Sociální nauka církve tvoří celek učení církve, který se rozvětvuje tou mírou, v jaké církev podává výklad událostí v průběhu dějin ve světle celkového pojetí slova zjeveného Ježíšem Kristem a za přispění Ducha svatého. Toto učení se stává tím přijatelnější pro lidi dobré vůle, čím více projevuje svou účinnost v jednání věřících.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2044 -  církev-poslání, evangelium-hlásání, evangelizace, svědectví-církve, věrnost-člověka

Vybrané dle klíčových slov:

2421 - církev, církev-sociální nauka , krádež , láska , láska-k bližnímu
2423 - církev, církev-sociální nauka , dějiny , krádež , láska
2458 - církev, církev-sociální nauka , dobra-časná , krádež , dějiny
2419 - církev, církev-sociální nauka , evangelium , evangelium-hlásání , krádež
2425 - církev, církev-sociální nauka , ekonomie , ideologie , kapitalismus
2245 - církev, církev-církev a stát , láska , láska-k bližnímu , politika
2246 - církev, církev-církev a stát , láska , láska-k bližnímu , politika
2244 - církev, církev-církev a stát , dějiny , Ježíš Kristus-Vykupitel , láska
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
138 - církev, Nový zákon-knihy , Starý zákon-starozákonní knihy , Písmo svaté , inspirace
167 - církev, víra , vyznání víry-apoštolské , koncily , společenství-věřících
168 - církev, víra , katechumeni , křest , život-věčný
169 - církev, církev-matka , spása , víra , znovuzrození
172 - církev, církev-církev a víra , křest , kultura , národy
174 - církev, víra-jedna , spása , věrohodnost , spolehlivost
175 - církev, víra , poklad víry , Boží Duch  
181 - církev, víra , věřící , církev-matka , Otec
186 - církev, víra , vyznání víry , Písmo svaté , Nový zákon
247 - církev, církev-římská , církve-pravoslavné , Filioque , koncily