Číslo paragrafu: 2424

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:SEDMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):SOCIÁLNÍ NAUKA CÍRKVE
Teorie, která dělá ze zisku výlučné pravidlo a poslední cíl hospodářské činnosti, je mravně nepřijatelná. Bezuzdná touha po penězích nemůže nepřinést své zvrácené důsledky. Je jednou z příčin četných konfliktů, které narušují sociální pořádek.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2317 -  hříšníci, láska, láska-k bližnímu, mír, násilí

Vybrané dle klíčových slov:

2123 - ateismus, láska , láska-k Bohu , Boží-láska  
2125 - ateismus, láska , láska-k Bohu , náboženství , úmysly
2140 - ateismus, láska , láska-k Bohu , Boží-láska  
2126 - ateismus, člověk-důstojnost , láska , láska-k Bohu , srdce
2124 - ateismus, cesty-církve , čas , láska , láska-k Bohu
2421 - církev, církev-sociální nauka , krádež , láska , láska-k bližnímu
2422 - církev, církev-sociální nauka , krádež , láska , láska-k bližnímu
2423 - církev, církev-sociální nauka , dějiny , krádež , láska
2458 - církev, církev-sociální nauka , dobra-časná , krádež , dějiny
2419 - církev, církev-sociální nauka , evangelium , evangelium-hlásání , krádež
2425 - církev, církev-sociální nauka , ekonomie , ideologie , kapitalismus
2245 - církev, církev-církev a stát , láska , láska-k bližnímu , politika
2246 - církev, církev-církev a stát , láska , láska-k bližnímu , politika
2244 - církev, církev-církev a stát , dějiny , Ježíš Kristus-Vykupitel , láska
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
138 - církev, Nový zákon-knihy , Starý zákon-starozákonní knihy , Písmo svaté , inspirace
167 - církev, víra , vyznání víry-apoštolské , koncily , společenství-věřících
168 - církev, víra , katechumeni , křest , život-věčný
169 - církev, církev-matka , spása , víra , znovuzrození