Číslo paragrafu: 2431

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:SEDMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST A SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST
Odpovědnost státu. Hospodářská činnost, zvláště v tržním hospodářství, „se nemůže odehrávat v institucionálním, právním a politickém vakuu. Naopak předpokládá jistotu ohledně individuální svobody a vlastnictví, jakož i stabilní měnu a výkonné veřejné služby. Hlavním úkolem státu proto je zaručovat tuto jistotu, aby se ten, kdo pracuje, mohl těšit z plodů své práce, a tudíž se cítil zavázán provést ji dobře a poctivě… Úkolem státu je kontrolovat a řídit dodržování lidských práv v hospodářské oblasti. Prvořadou odpovědnost v této oblasti však nenese stát, nýbrž jednotlivé skupiny a sdružení, na něž se společnost dělí“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1908 -  kultura, lidské společenství, obecné blaho, povinnosti, rodina 1883 -  lidské společenství, obecné blaho, socializace, společnost občanská, stát

Vybrané dle klíčových slov:

2427 - hospodářská činnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , práce
2428 - hospodářská činnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , práce
2430 - hospodářská činnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , odbory
2432 - hospodářská činnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , sociální spravedlnost
2433 - hospodářská činnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , muž a žena
2435 - hospodářská činnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , násilí
2436 - hospodářská činnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , nezaměstnanost
2434 - hospodářská činnost, krádež , kultura , láska , láska-k bližnímu
2403 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , rozvoj-společnosti
2404 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , prozřetelnost
2405 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , solidarita
2408 - krádež, láska , láska-k bližnímu , potrava-materiální , rozum
2410 - krádež, láska , láska-k bližnímu , sliby , smlouvy
2411 - krádež, láska , láska-k bližnímu , smlouvy , bližní
2412 - krádež, láska , láska-k bližnímu , nespravedlnost , obecné blaho
2416 - krádež, láska , láska-k bližnímu , laskavost , péče o zvířata
2417 - krádež, láska , láska-k bližnímu , péče o zvířata , potrava-materiální
2437 - krádež, láska , láska-k bližnímu , národy , rozvoj-společnosti
2440 - krádež, láska , láska-k bližnímu , národy , přírodní pohromy
2441 - krádež, láska , láska-k bližnímu , národy , rozvoj-hospodářský