Číslo paragrafu: 2440

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:SEDMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):SPRAVEDLNOST A SOLIDARITA MEZI NÁRODY
Přímá pomoc je přiměřenou odpovědí na bezprostřední mimořádné potřeby, způsobené například přírodními pohromami, epidemiemi atd. Ta však nestačí napravit těžké škody vzešlé z ubohých poměrů ani trvale uspokojovat lidské potřeby. Je třeba též reformovat mezinárodní hospodářské a finanční instituce, aby mohly lépe podporovat spravedlivé vztahy k méně vyvinutým zemím. Je nutno podporovat úsilí chudých zemí, které usilují o svůj rozvoj a o své osvobození. Tyto zásady je třeba uplatňovat zcela zvláštním způsobem v oblasti zemědělské práce. Zemědělci, zvláště ve třetím světě, tvoří převážnou část širokých vrstev chudých.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2437 - krádež, láska , láska-k bližnímu , národy , rozvoj-společnosti
2441 - krádež, láska , láska-k bližnímu , národy , rozvoj-hospodářský
2403 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , rozvoj-společnosti
2404 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , prozřetelnost
2405 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , solidarita
2408 - krádež, láska , láska-k bližnímu , potrava-materiální , rozum
2410 - krádež, láska , láska-k bližnímu , sliby , smlouvy
2411 - krádež, láska , láska-k bližnímu , smlouvy , bližní
2412 - krádež, láska , láska-k bližnímu , nespravedlnost , obecné blaho
2416 - krádež, láska , láska-k bližnímu , laskavost , péče o zvířata
2417 - krádež, láska , láska-k bližnímu , péče o zvířata , potrava-materiální
2450 - krádež, láska , láska-k bližnímu , bližní  
2451 - krádež, láska , láska-k bližnímu , bližní  
2452 - krádež, láska , láska-k bližnímu , lidské pokolení , soukromé vlastnictví
2453 - krádež, láska , láska-k bližnímu , bližní  
2454 - krádež, láska , láska-k bližnímu , bližní  
2455 - krádež, láska , láska-k bližnímu , zotročování , bližní
2438 - krádež, kultura , láska , láska-k bližnímu , národy
2456 - krádež    
2457 - krádež, péče o zvířata