Číslo paragrafu: 2465

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:OSMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):ŽÍT V PRAVDĚ
Starý zákon dosvědčuje: Bůh je pramenem každé pravdy. Jeho slovo je pravda. Jeho zákon je pravda. „Od pokolení do pokolení je tvá věrnost“ (Ž 119,90). Protože Bůh je pravdomluvný, „věrný“ (Řím 3,4), jsou členové jeho lidu voláni k životu v pravdě.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

215 -  Boží pravda, Boží-přísliby, lež, člověk, důvěra

Vybrané dle klíčových slov:

2474 - Boží-věrnost, krev , pravda , život-v pravdě , věrnost-Boží
346 - Boží-věrnost, smlouva , stvoření (proces) , zákony , Bůh-stvořitel
1640 - Boží-věrnost, lidské úkony , manželská smlouva , manželství-nerozlučitelnost , moudrost
2346 - Boží-věrnost, čistota , láska , láska-k bližnímu , sebeovládání
2028 - povolání, svatost , život-křesťanský , křesťanství , poslání
1699 - povolání, solidarita , poslání   
1710 - povolání, poslání    
2012 - povolání, svatost , poslání , světci  
1777 - pravda, přikázání , přirozený mravní zákon  , svědomí
2466 - pravda, světlo , světlo-světa , temnota , život-v pravdě
2468 - pravda, život-v pravdě    
2469 - pravda, tajemství , život-v pravdě   
2470 - pravda, učedníci , život-v pravdě   
2481 - pravda, vychloubání    
2488 - pravda, přikázání , život-v pravdě   
2490 - pravda, svátost pokání a smíření , zpovědní tajemství , lítost , pokání
2505 - pravda    
2509 - pravda, vina , hříchy , provinění  
2510 - pravda    
2511 - pravda, tajemství-služební , zpovědní tajemství , svátostná ekonomie