Číslo paragrafu: 2476

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:OSMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):PORUŠENÍ PRAVDY
Křivé svědectví a křivá přísaha. Tvrzení odporující pravdě, pronesené veřejně, nabývá zvláštní závažnosti. Je-li proneseno před soudem, stává se křivým svědectvím. Je-li učiněno pod přísahou, je to křivá přísaha. Takové způsoby jednání přispívají buď k odsouzení nevinného, nebo k osvobození viníka, nebo ke zvýšení trestu uloženého obviněnému. Vážně ohrožují právo a spravedlnost rozsudku vyneseného soudci.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2152 -  Boží-jméno, křivá přísaha, přísaha, sliby, úcta-k Bohu

Vybrané dle klíčových slov:

2478 - čest, pravda    
2487 - čest, pravda , svědomí   
2475 - čest, lež , pomluva , pravda , učedníci
2477 - čest, chyby , nactiutrhání , pomluva , pravda
2479 - čest, člověk-důstojnost , nactiutrhání , pomluva , pravda
2163 - křivá přísaha    
2504 - křivé svědectví, pravda    
1777 - pravda, přikázání , přirozený mravní zákon  , svědomí
2466 - pravda, světlo , světlo-světa , temnota , život-v pravdě
2468 - pravda, život-v pravdě    
2469 - pravda, tajemství , život-v pravdě   
2470 - pravda, učedníci , život-v pravdě   
2481 - pravda, vychloubání    
2488 - pravda, přikázání , život-v pravdě   
2490 - pravda, svátost pokání a smíření , zpovědní tajemství , lítost , pokání
2505 - pravda    
2509 - pravda, vina , hříchy , provinění  
2510 - pravda    
2511 - pravda, tajemství-služební , zpovědní tajemství , svátostná ekonomie  
2164 - přísaha