Číslo paragrafu: 2483

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:OSMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):PORUŠENÍ PRAVDY
Lež je nejotevřenější urážka pravdy. Lhát znamená mluvit nebo jednat proti pravdě, aby byl někdo uveden do omylu. Lež tím, že narušuje vztah člověka k pravdě a k bližnímu, škodí zároveň základnímu vztahu člověka a jeho slova k Bohu.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2484 - lež, pravda , úmysly   
2485 - lež, pravda , úmysly   
2508 - lež, pravda    
1777 - pravda, přikázání , přirozený mravní zákon  , svědomí
2466 - pravda, světlo , světlo-světa , temnota , život-v pravdě
2468 - pravda, život-v pravdě    
2469 - pravda, tajemství , život-v pravdě   
2470 - pravda, učedníci , život-v pravdě   
2481 - pravda, vychloubání    
2488 - pravda, přikázání , život-v pravdě   
2490 - pravda, svátost pokání a smíření , zpovědní tajemství , lítost , pokání
2505 - pravda    
2509 - pravda, vina , hříchy , provinění  
2510 - pravda    
2511 - pravda, tajemství-služební , zpovědní tajemství , svátostná ekonomie  
2482 - ďábel, lež , pravda , úmysly , satan
2475 - čest, lež , pomluva , pravda , učedníci
2486 - důvěra, lež , násilí , pravda , společnost občanská
157 - víra, lež , pochybnosti , rozum , zjevení
1753 - almužna, lež , mravnost , odsouzení-nevinného , pomluva