Číslo paragrafu: 2494

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:OSMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):ÚŽÍVÁNÍ HROMADNÝCH SDĚLOVAÍCH PROSTŘEDKŮ
Informace hromadných sdělovacích prostředků slouží obecnému dobru. Společnost má právo na informaci zakládající se na pravdě, na svobodě, spravedlnosti a solidaritě: „Správné uplatňování tohoto práva však vyžaduje, aby sdělení měla vždy pravdivý obsah a aby při zachování spravedlnosti a lásky byla úplná. Kromě toho jeho forma musí být mravně nezávadná, to znamená, že při šíření zpráv musí dbát mravních norem a i důstojnosti člověka.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1906 -  lidské společenství, obecné blaho, rozvážnost, blahobyt, společnost občanská

Vybrané dle klíčových slov:

2467 - člověk-důstojnost, pravda , přirozenost-lidská , život-náboženský , život-v pravdě
225 - člověk-důstojnost, důstojnost , Boží-obraz   
369 - člověk-důstojnost, moudrost , muž a žena , rovnost mezi lidmi , Bůh-Stvořitel
1487 - člověk-důstojnost, hříchy , Boží láska , církev  
1676 - člověk-důstojnost, humanismus křesťanský , chápání-rozumové , Ježíš Kristus-poznání , liturgické slavnosti
1691 - člověk-důstojnost, přirozenost-božská , světlo , temnota , život-křesťanský
1911 - člověk-důstojnost, lidské společenství , národy , obecné blaho , blahobyt
1913 - člověk-důstojnost, lidské společenství , obecné blaho , odpovědnost , spolupráce-s Bohem
2106 - člověk-důstojnost, láska , láska-k Bohu , náboženství , přirozenost-lidská
2203 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , muž a žena , obecné blaho
2213 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , laskavost , rodina
2235 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , přirozený mravní zákon , společnost občanská
2267 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , obrana-oprávněná , společnost občanská
2285 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , modlitby-denní , pohoršení
2304 - člověk-důstojnost, klid , láska , láska-k bližnímu , mír
2402 - člověk-důstojnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , lidské pokolení
2414 - člověk-důstojnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , násilí
2418 - člověk-důstojnost, integrita-stvoření , krádež , láska , láska-k bližnímu
2736 - člověk-důstojnost, modlitba , statky (majetek) , svoboda , majetek
2499 - hromadné sdělovací prostředky, informace , pravda , totalita , hromadné sdělovací prostředky