Číslo paragrafu: 2503

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:OSMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):PRAVDA, KRÁSA A POSVÁTNÉ UMĚNÍ
Proto mají biskupové pečovat, osobně nebo skrze své zástupce, o to, aby podporovali posvátné umění, starobylé i moderní, ve všech jeho formách. Se stejnou náboženskou horlivostí se mají snažit vymýtit z liturgie a bohoslužebných budov všechno, co není ve shodě s pravdou víry a ryzí krásou posvátného umění.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2004 - horlivost, milost , milosti stavu , služba-církve , zázraky
2442 - horlivost, krádež , laici , láska , láska-k bližnímu
2700 - horlivost, modlitba , modlitby-ústní   
2750 - horlivost, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , kněžství , modlitba
1777 - pravda, přikázání , přirozený mravní zákon  , svědomí
2466 - pravda, světlo , světlo-světa , temnota , život-v pravdě
2468 - pravda, život-v pravdě    
2469 - pravda, tajemství , život-v pravdě   
2470 - pravda, učedníci , život-v pravdě   
2481 - pravda, vychloubání    
2488 - pravda, přikázání , život-v pravdě   
2490 - pravda, svátost pokání a smíření , zpovědní tajemství , lítost , pokání
2505 - pravda    
2509 - pravda, vina , hříchy , provinění  
2510 - pravda    
2511 - pravda, tajemství-služební , zpovědní tajemství , svátostná ekonomie  
584 - chrám jeruzalémský, horlivost , žárlivost Boží , úcta-k chrámu  
2342 - čistota, horlivost , integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu
2742 - bdělost, horlivost , modlitba , půst , askeze
2501 - Bůh-Stvořitel, krása , poznání , pravda , tajemství-Boží