Číslo paragrafu: 2511

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:OSMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
„Svátostné zpovědní tajemství je neporušitelné.“ Služební tajemství je nutno dodržovat. Důvěrná sdělení, která mohou druhým škodit, se nemění rozšiřovat.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2490 - pravda, svátost pokání a smíření , zpovědní tajemství , lítost , pokání
1777 - pravda, přikázání , přirozený mravní zákon  , svědomí
2466 - pravda, světlo , světlo-světa , temnota , život-v pravdě
2468 - pravda, život-v pravdě    
2469 - pravda, tajemství , život-v pravdě   
2470 - pravda, učedníci , život-v pravdě   
2481 - pravda, vychloubání    
2488 - pravda, přikázání , život-v pravdě   
2505 - pravda    
2509 - pravda, vina , hříchy , provinění  
2510 - pravda    
1467 - zpovědní tajemství, vyznání hříchů , svátostná pečeť , pokání , svátost pokání a smíření
1076 - svátostná ekonomie, velikonoční tajemství , letnice , svátostná ekonomie , Ježíš Kristus-hlava církve
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
2467 - člověk-důstojnost, pravda , přirozenost-lidská , život-náboženský , život-v pravdě
2471 - křesťané, pravda , svědectví-pravdy , svědomí , život-v pravdě
2473 - mučedníci, pravda , svědectví-víry , život-v pravdě  
2478 - čest, pravda    
2483 - lež, pravda    
2484 - lež, pravda , úmysly