Číslo paragrafu: 2515

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:DEVÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
„Žádostivost“ může etymologicky označovat každý silný projev lidské touhy. Křesťanská teologie dala tomuto slovu vyhraněný význam smyslového hnutí, které se vzpírá příkazům lidského rozumu. Svatý Pavel ji ztotožňuje se vzpourou „těla proti duchu“. Je důsledkem neposlušnosti prvotního hříchu. Vnáší nepořádek do mravních sil člověka, a i když není sama o sobě hříchem, vzbuzuje v člověku náklonnost k tomu, aby se dopustil hříchu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

405 -  hřích-prvotní, přirozenost-člověka, vina osobní, žádostivost, křest

Vybrané dle klíčových slov:

144 - poslušnost víry, Abrahám , Maria , pravda , Písmo svaté
176 - rozum, víra , vůle , zjevení , osobní
1147 - rozum, vesmír , viditelný svět , znamení  
1773 - smysly, vášně    
364 - tělo, člověk , duše , Boží obraz , důstojnost-člověka
990 - tělo, slabost , vzkříšení-mrtvých  , vzkříšení-těla
1850 - hříchy, neposlušnost , poslušnost víry , spása , srdce
1733 - dobro, neposlušnost , otroctví-hříchu , poslušnost , spravedlnost
148 - Maria, poslušnost víry , dokonalost , souhlas , Blahoslavená
1790 - nevědomost, poslušnost víry , svědomí , úsudek mylný , úsudek svědomí
155 - víra, rozum , vůle , milost , souhlas
156 - autorita Boha, rozum , omyl , důkaz , zázraky
159 - víra, rozum , PRAVDA , Boží-zjevení , věda
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
1319 - biřmování, rozum , svědectví Kristu   
1730 - Bůh-Stvořitel, rozum , svíce , svoboda , stvořitel
1767 - mravnost, rozum , vášně , vůle , život-mravní
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
988 - vyznání víry, tělo , vzkříšení , vzkříšení-mrtvých , věčný život
1016 - smrt, tělo , duše , vzkříšení-těla , zemřelí