Číslo paragrafu: 2517

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:DEVÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):OČIŠTĚNÍ SRDCE
Srdce je sídlem mravní osobnosti: „Neboť ze srdce vystupují špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství …“ (Mt 15,19). Boj proti tělesné žádostivosti vyžaduje očišťování srdce a cvičení v umírněnosti: „Uchovávej se v prostotě a nevinnosti a budeš jako děti, které neznají zlo, jež pustoší lidský život.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

368 -  člověk, srdce, tradice-církevní, hlubina bytí, svoboda-člověka 1809 -  ctnosti, ctnosti-lidské, ctnosti-základní, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, mírnost

Vybrané dle klíčových slov:

1650 - cizoložství, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství
1756 - cizoložství, klení , křivá přísaha , mravnost , špatné skutky
1853 - cizoložství, hříchy , křivé svědectví , lidské úkony , srdce
1858 - cizoložství, hříchy , hříchy-smrtelné , křivé svědectví , matka
2330 - cizoložství, láska , láska-k bližnímu , bližní , smilstvo
2380 - cizoložství, láska , láska-k bližnímu , manželská věrnost , modloslužba
2381 - cizoložství, dobro , láska , láska-k bližnímu , manželská smlouva
2388 - cizoložství, krvesmilstvo , láska , láska-k bližnímu , otec
2400 - cizoložství, láska , láska-k bližnímu , manželství , manželství-rozluka
2513 - cizoložství, pravda , umění , ženy , smilstvo
2528 - cizoložství, žádostivost , dychtivost , smilstvo  
2737 - cizoložství, dobro , modlitba , touha-po Bohu , smilstvo
2530 - čistota, srdce-čistota , umírněnost , zdrženlivost , žádostivost
2531 - čistota, srdce-čistota , panenství , pohlavnost , sexualita
2525 - čistota, hromadné sdělovací prostředky , srdce-čistota , úcta-k člověku , umírněnost
2532 - čistota, modlitba , srdce-čistota , úmysly , panenství
2533 - čistota, skromnost , srdce-čistota , trpělivost , panenství
2519 - čistota, patření na Boha  , srdce-čistota , vize
2521 - čistota, intimita člověka , stud , umírněnost , důvěrnost
1632 - čistota, manželský souhlas , mládí , rodina , smlouva-manželská