Číslo paragrafu: 2537

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:DESÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):NEZŘÍZENOST ŽÁDOSTIVOSTÍ
Toto přikázání nepřestupuje člověk, který touží dosáhnout věcí, jež patří bližnímu, pokud k tomu dochází spravedlivými prostředky. Tradiční katecheze poukazuje realisticky na „ty, kteří musí víc bojovat proti hříšným žádostem“, a které je tedy „třeba s větší naléhavostí vybízet, aby dodržovali toto přikázání“: „Jsou to obchodníci a velkododavatelé, kteří si přejí nedostatek zboží a drahotu a těžce nesou, že vedle nich jsou i druzí, kteří prodávají a kupují, a to proto, aby sami mohli prodávat dráže a kupovat levněji; … lékaři, kteří si přejí nemoci; právníci toužící po případech a četných důležitých procesech …“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2534 - chtivost majetku, krádež , modloslužba , násilí , nespravedlnost
2553 - chtivost majetku, touha , závist   
1607 - dychtivost, láska , láska-manželská , povolání-k manželství , přirozenost-lidská
2535 - hlad, chtivost majetku , rozum , žádostivost , bída
2536 - bližní, chtivost majetku , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , lakomství , nespravedlnost
2528 - cizoložství, žádostivost , dychtivost , smilstvo  
2545 - chudoba srdce, žádostivost , dychtivost   
2549 - umrtvování, žádostivost , dychtivost   
1264 - křest, žádostivost , bolest , slabost , odpuštění-hříchů
2542 - Izrael, touha-po Bohu , žádostivost , dychtivost , povolání-Izraele
2529 - touha, zdrženlivost , žádostivost , askeze , dychtivost
2550 - cesty-svatosti, dokonalost , žádostivost , život-věčný , dychtivost
1426 - obrácení-ke Kristu, přirozenost-lidská , žádostivost , slabost , svátost pokání a smíření
2543 - Boží-spravedlnost, proroci , úmysly , žádostivost , dychtivost
400 - smrt, duše , muž a žena , žádostivost , dějiny
405 - hřích-prvotní, přirozenost-člověka , vina osobní , žádostivost , křest
418 - hřích-prvotní, nevědomost , utrpení , smrt , žádostivost
978 - křest, odpuštění-hříchů , hřích , slabost , žádostivost
2530 - čistota, srdce-čistota , umírněnost , zdrženlivost , žádostivost
2547 - blahoslavenství, důvěra , chudoba srdce , prozřetelnost , žádostivost