Číslo paragrafu: 2539

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:DESÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):NEZŘÍZENOST ŽÁDOSTIVOSTÍ
Závist je jedna z hlavních neřestí. Spočívá ve smutku, který člověk zakouší z majetku druhého, a v nezřízené touze přivlastnit si jej, byť i neoprávněně. Závist se stává těžkým hříchem, přeje-li bližnímu velké zlo. Svatý Augustin viděl v závisti pravý „ďábelský hřích“. „Ze závisti se rodí zášť, nactiutrhání, pomluva, radost nad neštěstím bližního a nelibost z jeho štěstí.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1866 -  hněv, hříchy, lakomství, lenost, neřesti

Vybrané dle klíčových slov:

1774 - city, neřesti , emoce   
1876 - hříchy, neřesti , odpuštění-hříchů , rozhřešení , vina
2480 - lichocení, neřesti , pravda , přátelství , touha
2507 - nactiutrhání, pomluva , pravda , nactiutrhání  
1865 - hříchy, mravní-smysl , neřesti , svědomí , odpuštění-hříchů
2110 - láska, láska-k Bohu , neřesti , pověra , Boží-láska
2516 - duchovní boj, duše , neřesti , podřízenost-Bohu , přirozenost-lidská
2475 - čest, lež , pomluva , pravda , učedníci
2497 - hromadné sdělovací prostředky, informace , pomluva , pravda , profese
1772 - hněv, radost , smutek , touha , vášně
413 - ďábel, smrt , závist , svět  
2553 - chtivost majetku, touha , závist   
2825 - Boží-vůle, modlitba , modlitba-Páně , neřesti , přijetí za Boží děti
2477 - čest, chyby , nactiutrhání , pomluva , pravda
2479 - čest, člověk-důstojnost , nactiutrhání , pomluva , pravda
1768 - blahoslavenství, city , ctnosti , mravnost , neřesti
1866 - hněv, hříchy , lakomství , lenost , neřesti
1753 - almužna, lež , mravnost , odsouzení-nevinného , pomluva
45 - člověk, člověk-společenství s Bohem , štěstí , život-lidský , smutek
1765 - dobro, hněv , láska , nenávist , smutek