Číslo paragrafu: 2547

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:DESÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):CHUDOBA SRDCE
Ježíš naříká nad bohatými, protože nalézají své potěšení v hojnosti majetku (Lk 6,24). „Pyšný usiluje o pozemskou moc, chudý v duchu hledá nebeské království.“ Odevzdanost do prozřetelnosti nebeského Otce osvobozuje od obavy ze zítřka. Důvěra v Boha disponuje pro blahoslavenství chudých. Oni budou vidět Boha.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

305 -  Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel, odevzdání se, synovská odevzdanost, potřeby-lidské

Vybrané dle klíčových slov:

2660 - blahoslavenství, chudoba srdce , modlitba , tajemství-Božího království  
2546 - blahoslavenství, dobrovolnost , chudoba srdce , krása , radost
1697 - blahoslavenství, cesta ke spáse , ctnosti-křesťanské , ctnosti-lidské , desatero
1700 - blahoslavenství, člověk , člověk-důstojnost , dobro , hříchy
1703 - blahoslavenství, člověk , člověk-Boží obraz , duše , duše-duchová
1717 - blahoslavenství, Maria , Maria-Matka církve , Maria-život , naděje
1718 - blahoslavenství, lidské pokolení , srdce , touha-po štěstí , život-věčný
1719 - blahoslavenství, Boží-přísliby , povolání , touha-po štěstí , poslání
1720 - blahoslavenství, blaženost , patření na Boha , radost , srdce
1725 - blahoslavenství, touha-po štěstí    
1726 - blahoslavenství, život-věčný    
1762 - blahoslavenství , blaženost , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , mravnost
1768 - blahoslavenství, city , ctnosti , mravnost , neřesti
1818 - blahoslavenství, blaženost , ctnosti , ctnosti-božské , malomyslnost
1820 - blahoslavenství, ctnosti , ctnosti-božské , naděje , trápení
1855 - blahoslavenství, hříchy , hříchy-smrtelné , hříchy-všední , srdce
1863 - blahoslavenství, dobro , hříchy , hříchy-všední , pokušení
1877 - blahoslavenství, lidské společenství , společnost občanská   
1934 - blahoslavenství, člověk , člověk-důstojnost , duše , lidské společenství
1949 - blahoslavenství, spása