Číslo paragrafu: 2549

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:DESÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):"CHCI VIDĚT BOHA"
Svatý lid musí za pomoci milosti, která přichází shůry ještě bojovat, aby dosáhl statků, které Bůh slibuje. Aby křesťané vlastnili a viděli Boha, umrtvují své žádostivosti a s Boží milostí vítězí nad svody rozkoše a moci.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2015 -  askeze, blahoslavenství, dokonalost, duchovní boj, duchovní pokrok

Vybrané dle klíčových slov:

1607 - dychtivost, láska , láska-manželská , povolání-k manželství , přirozenost-lidská
2528 - cizoložství, žádostivost , dychtivost , smilstvo  
2537 - chtivost majetku, žádostivost , dychtivost   
2545 - chudoba srdce, žádostivost , dychtivost   
1264 - křest, žádostivost , bolest , slabost , odpuštění-hříchů
2542 - Izrael, touha-po Bohu , žádostivost , dychtivost , povolání-Izraele
2529 - touha, zdrženlivost , žádostivost , askeze , dychtivost
2550 - cesty-svatosti, dokonalost , žádostivost , život-věčný , dychtivost
1426 - obrácení-ke Kristu, přirozenost-lidská , žádostivost , slabost , svátost pokání a smíření
2543 - Boží-spravedlnost, proroci , úmysly , žádostivost , dychtivost
400 - smrt, duše , muž a žena , žádostivost , dějiny
405 - hřích-prvotní, přirozenost-člověka , vina osobní , žádostivost , křest
2535 - hlad, chtivost majetku , rozum , žádostivost , bída
418 - hřích-prvotní, nevědomost , utrpení , smrt , žádostivost
978 - křest, odpuštění-hříchů , hřích , slabost , žádostivost
2530 - čistota, srdce-čistota , umírněnost , zdrženlivost , žádostivost
2547 - blahoslavenství, důvěra , chudoba srdce , prozřetelnost , žádostivost
2548 - Boží-přísliby, dobro , patření na Boha , štěstí , žádostivost