Číslo paragrafu: 2559

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
2. podnadpis:MODLITBA JAKO BOŽÍ DAR
„Modlitba je povznešení duše k Bohu nebo prosba k Bohu o vhodná dobra.“ Odkud mluvíme ve své modlitbě? Z výšin své pýchy a své vůle, nebo „z hlubin“ (Ž 130,1) pokorného a zkroušeného srdce? Vždyť jen ten, kdo se ponižuje, bude povýšen. Pokora je základem modlitby. „Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastnit modlit“ (Řím 8,26). Pokora je nezbytná dispozice k obdržení nezaslouženého daru modlitby: „Člověk je Boží žebrák.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2613 -  celníci, farizejové, Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba, modlitba 2736 -  člověk-důstojnost, modlitba, statky (majetek), svoboda, majetek

Vybrané dle klíčových slov:

17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2565 - modlitba    
2568 - modlitba, pád-člověka , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , zlo
2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé , služebníci Boha , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2581 - modlitba, oběť-Starého zákona , oběti , obrácení , srdce-obrácení
2582 - modlitba, oběti , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
2586 - modlitba, modlitby-osobní , modlitby-společné , shromáždění , sobota
2590 - modlitba    
2591 - modlitba    
2592 - modlitba    
2593 - modlitba, modlitby-přímluvné    
2594 - modlitba    
2595 - modlitba, srdce-obrácení    
2596 - modlitba, modlitby-společné , žalmy   
2597 - modlitba, žalmy