Číslo paragrafu: 2565

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
2. podnadpis:MODLITBA JAKO SPOLEČENSTVÍ
V nové smlouvě je modlitba živým vztahem Božích dětí k jejich nekonečně dobrému Otci, k jeho Synu Ježíši Kristu a k Duchu svatému. Milost království je „spojení celé Nejsvětější Trojice s celým duchem člověka“. Život modlitby tedy znamená být stále v přítomnosti třikrát svatého Boha a ve společenství s ním. Takové společenství života je možné vždycky, protože křtem jsme byli spojeni v jednotu s Kristem. Modlitba je křesťanská, nakolik je společenstvím s Kristem a nakolik se šíří v církvi, jež je jeho tělem. A má dimenze Kristovy lásky.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

260 -  jednota-božská, Nejsvětější trojice, radost, duše, bl.Alžběta od Nejsvětjší tojice 792 -  Ježíš Kristus-hlava církve, církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo, stvoření (proces), údy-Kristova těla

Vybrané dle klíčových slov:

17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2568 - modlitba, pád-člověka , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , zlo
2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé , služebníci Boha , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2581 - modlitba, oběť-Starého zákona , oběti , obrácení , srdce-obrácení
2582 - modlitba, oběti , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
2586 - modlitba, modlitby-osobní , modlitby-společné , shromáždění , sobota
2590 - modlitba    
2591 - modlitba    
2592 - modlitba    
2593 - modlitba, modlitby-přímluvné    
2594 - modlitba    
2595 - modlitba, srdce-obrácení    
2596 - modlitba, modlitby-společné , žalmy   
2597 - modlitba, žalmy