Číslo paragrafu: 2570

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ZJEVENÍ MODLITBY VŠEOBECNÉ POVOLÁNÍ K MODLITBĚ
Článek:VE STARÉM ZÁKONĚ
2. podnadpis:PŘISLÍBENÍ A MODLITBA VÍRY
Jakmile ho Bůh zavolá, Abrahám se vydává na cestu, „jak mu Hospodin přikázal“ (Gn 12,4): jeho srdce je zcela „poddáno slovu“, poslouchá. Pro modlitbu je podstatné naslouchání srdce, které se rozhoduje podle Boha: slova k tomu slouží. Avšak Abrahámova modlitba je vyjádřena především činy: je to člověk mlčení, na každé zastávce staví oltář Pánu. Teprve později nacházíme jeho první modlitby vyjádřené slovy: zastřený nářek, připomínající Bohu jeho přísliby, které se, jak se zdá, neuskutečňují. Tak se od počátku objevuje jeden z rysů dramatu modlitby: zkouška víry v Boží věrnost.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

145 -  víra, Abraham, Boží výzva, Země zaslíbená, oběť syna

Vybrané dle klíčových slov:

1819 - Abrahám, Abram , Boží-přísliby , ctnosti , ctnosti-božské
1716 - Abrahám, Abram , blahoslavenství , Boží-přísliby , přilnutí
2571 - Abrahám, Abram , Boží-plán (spásy) , Boží-přísliby , úradek
2810 - Abrahám, Abram , Boží-jméno , Boží-přísliby , modlitba
59 - Abrahám, Abram , požehnání , národy , Otec
2569 - Abrahám, Abram , modlitba , náboženství , Starý zákon
2635 - Abrahám, Abram , církev , modlitba , modlitby-církve
2676 - Abrahám, Abram , andělé , archa , bytosti-duchové
706 - Abrahám, Boží-přísliby , Duch svatý , přísaha , zaslíbení
146 - Abrahám, víra , poslušnost víry , spravedlnost , otec věřících
1541 - Abram, ekonomie spásy (božská) , ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství , kněží , kněžství-služebné
60 - Boží-přísliby, Abrahám , národy , církev , shromáždit
652 - Boží-přísliby, Boí slib-naplnění , vzkříšení , Písmo svaté  
729 - Boží-přísliby, Ježíš Kristus a Duch svatý , Duch svatý-poznání , Duch svatý-seslání  
834 - Boží-přísliby, Bůh-Spasitel , církev , církev-katolická , církev-římská
1287 - Boží-přísliby, Duch svatý-plnost , Duch svatý-seslání , letnice  
1698 - Boží-přísliby, katecheze , oslava-Ježíše Krista , srdce , život-duchovní
1817 - Boží-přísliby, Bůh-Spasitel , ctnosti-božské , naděje , štěstí
1950 - Boží-přísliby, moudrost , mravní-zákon , výchova-Boží , zlo
2091 - Boží-přísliby, Boží-spravedlnost , dobro , dobrota , hříchy