Číslo paragrafu: 2573

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ZJEVENÍ MODLITBY VŠEOBECNÉ POVOLÁNÍ K MODLITBĚ
Článek:VE STARÉM ZÁKONĚ
2. podnadpis:PŘISLÍBENÍ A MODLITBA VÍRY
Bůh obnovuje své zaslíbení Jakubovi, předkovi dvanácti izraelských kmenů. Jakub ještě před setkáním s bratrem Ezauem bojuje celou noc s tajemnou osobou, která mu odmítá prozradit své jméno, ale požehná mu před východem slunce, než ho opustí. Duchovní tradice církve viděla v tomto vyprávění symbol modlitby jako boje víry a vítězství vytrvalosti.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

162 -  víra, vytrvalost-ve víře, dar, svědomí, Boí slovo

Vybrané dle klíčových slov:

2561 - Boží-přísliby, modlitba , modlitby-prosebné , pramen-živé vody , spása
2787 - Boží-přísliby, Bůh-Otec , modlitba , modlitba-Páně , Nová smlouva
2788 - Boží-přísliby, Bůh-Otec , čas , modlitba , modlitba-Páně
2619 - Boží-přísliby, chvalozpěvy , Magnificat , Maria , modlitba
60 - Boží-přísliby, Abrahám , národy , církev , shromáždit
652 - Boží-přísliby, Boí slib-naplnění , vzkříšení , Písmo svaté  
729 - Boží-přísliby, Ježíš Kristus a Duch svatý , Duch svatý-poznání , Duch svatý-seslání  
834 - Boží-přísliby, Bůh-Spasitel , církev , církev-katolická , církev-římská
1287 - Boží-přísliby, Duch svatý-plnost , Duch svatý-seslání , letnice  
1698 - Boží-přísliby, katecheze , oslava-Ježíše Krista , srdce , život-duchovní
1817 - Boží-přísliby, Bůh-Spasitel , ctnosti-božské , naděje , štěstí
1950 - Boží-přísliby, moudrost , mravní-zákon , výchova-Boží , zlo
2091 - Boží-přísliby, Boží-spravedlnost , dobro , dobrota , hříchy
2541 - Boží-přísliby, dobro , milost , srdce lidské , touha-po Bohu
2548 - Boží-přísliby, dobro , patření na Boha , štěstí , žádostivost
1961 - Izrael, Ježíš Kristus-Vykupitel , mravní-zákon , smlouva , Starý zákon
62 - Izrael, otroctví , smlouva , Mojžíš , Bůh-Spasitel
63 - Izrael, kněžství , starší bratři , poznání , víra-Izraele
1639 - Izrael, láska , láska-manželská , manželská smlouva , manželství-nerozlučitelnost
2083 - Izrael, láska , láska-k Bohu , otroctví , povinnosti