Číslo paragrafu: 2574

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ZJEVENÍ MODLITBY VŠEOBECNÉ POVOLÁNÍ K MODLITBĚ
Článek:VE STARÉM ZÁKONĚ
2. podnadpis:MOJŽÍŠ A MODLITBA PROSTŘEDNÍKA
Když se začne uskutečňovat zaslíbení (pascha, exodus — vyjití, dar Zákona a uzavření smlouvy), je Mojžíšova modlitba úchvatným obrazem přímluvné modlitby, který dosáhne naplnění v jediném „prostředníku mezi Bohem a lidmi: člověku Kristu Ježíši“ (1 Tim 2,5).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

62 -  Izrael, otroctví, smlouva, Mojžíš, Bůh-Spasitel

Vybrané dle klíčových slov:

2674 - Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Maria , Maria-Matka církve , Maria-zvěstování , modlitba
618 - Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , následování Krista , spoluvykupení , kříž
2593 - modlitba, modlitby-přímluvné    
2647 - modlitba, modlitby-přímluvné    
2568 - modlitba, pád-člověka , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , zlo
2582 - modlitba, oběti , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé , služebníci Boha , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2565 - modlitba    
2581 - modlitba, oběť-Starého zákona , oběti , obrácení , srdce-obrácení
2586 - modlitba, modlitby-osobní , modlitby-společné , shromáždění , sobota
2590 - modlitba    
2591 - modlitba    
2592 - modlitba