Číslo paragrafu: 2585

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ZJEVENÍ MODLITBY VŠEOBECNÉ POVOLÁNÍ K MODLITBĚ
Článek:VE STARÉM ZÁKONĚ
2. podnadpis:ŽALMY, MODLITBA SHROMÁŽDĚNÍ
Od Davida až do příchodu Mesiáše obsahují svaté knihy modlitební texty, které dosvědčují, jak se stále více prohlubovala modlitba za sebe sama i za druhé. Žalmy byly postupně sebrány do sbírky pěti knih: Žalmy (nebo „chvály!), mistrovské dílo modlitby Starého zákona.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1093 -  liturgie-Starý zákon, Duch svatý-Duch svatý a liturgie, modlitby-liturgické, Izrael, liturgické prvky

Vybrané dle klíčových slov:

439 - Mesiáš, politika , Davidův syn , Židé  
443 - Mesiáš, Boží-Syn , velerada , Ježíš Kristus , nadpřirozenost
2568 - modlitba, pád-člověka , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , zlo
2582 - modlitba, oběti , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
2586 - modlitba, modlitby-osobní , modlitby-společné , shromáždění , sobota
2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé , služebníci Boha , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2565 - modlitba    
2581 - modlitba, oběť-Starého zákona , oběti , obrácení , srdce-obrácení
2590 - modlitba    
2591 - modlitba    
2592 - modlitba    
2593 - modlitba, modlitby-přímluvné    
2594 - modlitba