Číslo paragrafu: 2599

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ZJEVENÍ MODLITBY VŠEOBECNÉ POVOLÁNÍ K MODLITBĚ
Článek:V PLNOSTI ČASU
2. podnadpis:JEŽÍŠ SE MODLÍ
Boží Syn, který se stal synem Panny, se naučil též modlit podle svého lidského srdce. Modlitbám se učí od své matky, která uchovávala a rozjímala ve svém srdci o „všech velkých věcech“, které vykonal Všemohoucí. Modlí se ve slovech a rytmech modlitby svého lidu, v nazaretské synagoze a ve chrámu. Avšak jeho modlitba vyvěrá z jiného, skrytějšího pramene, jak to dává vytušit již ve věku dvanácti let: „Musím být v tom, co je mého Otce“ (Lk 2,49). Zde se začíná zjevovat novost modlitby v plnosti času: dětinná modlitba, kterou Otec očekával od svých dětí, začíná být konečně prožívána samým jednorozeným Synem v jeho lidství, s lidmi a pro lidi.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

470 -  Ježíš Kristus, božství, lidství, přirozenost, Nejsvětější Trojice 471 -  Apollinaris z Laodiceje, apollinarianismus, duše-lidská, Ježíš Kristus, bludy 472 -  přirozenost-lidská, duše, Ježíš Kristus, poznání-lidské, ponížení 473 -  poznání-lidské, přirozenost-lidská, Ježíš Kristus, Boží-Syn  584 -  chrám jeruzalémský, horlivost, žárlivost Boží, úcta-k chrámu  534 -  Ježíš Kristus-život skrytý, chrám jeruzalémský, nalezení v chrámě, Josef, Maria

Vybrané dle klíčových slov:

2748 - čas, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova
2749 - čas, eucharistická oběť , Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-modlitba
1323 - čas, duše , eucharistická oběť , eucharistie , eucharistie-ustanovení
1788 - čas, prozíravost , svědomí , úsudek svědomí , volba
2617 - čas, letnice , Maria , Maria-Matka církve , Maria-zvěstování
2659 - čas, modlitba , velikonoční tajemství , konec časů , plnost časů
2710 - čas, chudoba , modlitba , modlitby-vnitřní , tajemství-modlitby
2714 - čas, modlitba , modlitba-smysl , modlitby-vnitřní , konec časů
2726 - čas, modlitba , konec časů , plnost časů , počátek-časů
2743 - čas, modlitba , konec časů , plnost časů , počátek-časů
2828 - čas, důvěra , modlitba , modlitba-Páně , oslava-Boha
2836 - čas, důvěra , modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb
2746 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , Ježíš Kristus-život veřejný , modlitba , modlitba-Kristova
2598 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , Ježíš z Nazareta
2601 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , touha
2602 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , nemoce
2604 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , kněžství , modlitba , modlitba-Kristova
2605 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , oběti
2606 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , přímluvy-Ježíše Krista
2607 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , Stará smlouva