Číslo paragrafu: 2600

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ZJEVENÍ MODLITBY VŠEOBECNÉ POVOLÁNÍ K MODLITBĚ
Článek:V PLNOSTI ČASU
2. podnadpis:JEŽÍŠ SE MODLÍ
Evangelium podle svatého Lukáše zdůrazňuje působení Ducha svatého a smysl pro modlitbu v Kristově poslání. Ježíš se před rozhodujícími chvílemi svého poslání modlí: než o něm Otec při jeho křtu a při jeho proměnění vydá svědectví a předtím, než svým utrpením uskuteční plán Otcovy lásky. Modlí se také před rozhodujícími chvílemi, kterými začíná poslání jeho apoštolů: před volbou a povoláním Dvanácti, před Petrovým vyznáním, že „Ježíš je Boží Mesiáš“, a konečně se modlí, aby víra hlavy apoštolů neselhala v pokušení. Ježíšova modlitba před spádnými činy, které po něm Otec žádá, je pokorné a důvěryplné přilnutí jeho lidské vůle k láskyplné vůli Otce.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

535 -  Ježíš Kristus-křest, křest, Jan Křtitel, hříchy, Zjevení Páně 612 -  Getsemany, smrt, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, hříchy, život-věčný 554 -  proměnění-Páně, Boží-Syn, Ježíš Kristus-proměnění, Mesiáš-utrpení  858 -  církev-apoštolská, apoštolové-poslání, poslaní, služba, Kristovi služebníci 443 -  Mesiáš, Boží-Syn, velerada, Ježíš Kristus, nadpřirozenost

Vybrané dle klíčových slov:

2062 - Boží-plán (spásy), úradek , dějiny , desatero , Písmo svaté
2336 - Boží-plán (spásy), úradek , cizoložství , láska , láska-k bližnímu
2387 - Boží-plán (spásy), úradek , láska , láska-k bližnímu , polygamie
2426 - Boží-plán (spásy), úradek , hospodářská činnost , krádež , láska
2683 - Boží-plán (spásy), úradek , modlitba , modlitba-tradice , přímluvy-svatých
2738 - Boží-plán (spásy), úradek , důvěra , důvěra-synovská , ekonomie spásy (božská)
2823 - Boží-plán (spásy), úradek , Boží-vůle , modlitba , modlitba-Páně
315 - Boží-plán (spásy), Bůh-Stvořitel , láska , moudrost , Ježíš Kristus
50 - Boží-plán (spásy), světlo-rozumu , Bůh-poznání , Bůh-zjevený , rozum
51 - Boží-plán (spásy), prostřednictví , vtělení , Duch svatý , přirozenost-božská
122 - Boží-plán (spásy), Starý zákon , spása , Kristus , modlitba
128 - Boží-plán (spásy), Písmo svaté-jednota , tradice-apoštolská , předobraz , Starý zákon
130 - Boží-plán (spásy), Písmo svaté-typologie , patriarchové , povolání , Písmo svaté
140 - Boží-plán (spásy), Boží-slovo , Písmo svaté-jednota , Nový zákon , Starý zákon
235 - Boží-plán (spásy), Nejsvětější Trojice , tajemství , církev , učení křesťanské
307 - Boží-plán (spásy), bližní , člověk , spolupráce , modlitba
373 - Boží-plán (spásy), země , člověk , člověk-odpovědnost za svět , odpovědnost
387 - Boží-plán (spásy), hříchy , pád-člověka , slabost , svoboda-zneužití
571 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Bůh-Spasitel , evangelium-hlásání , velikonoční tajemství
599 - Boží-plán (spásy), násilná smrt , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , tajemství-Boží