Číslo paragrafu: 2614

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ZJEVENÍ MODLITBY VŠEOBECNÉ POVOLÁNÍ K MODLITBĚ
Článek:V PLNOSTI ČASU
2. podnadpis:JEŽÍŠ UČÍ MODLIT SE
Když Ježíš otevřeně svěřuje svým učedníkům tajemství modlitby k Otci, odhaluje jim, jaká bude muset být jejich modlitba, a také naše, až se vrátí k Otci ve svém oslaveném lidství. Co je nyní nové, je to, že je třeba prosit v jeho jménu. Víra v něho uvádí učedníky do poznání Otce, protože Ježíš je „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6). Víra nese své ovoce v lásce: zachovávat jeho slovo, jeho přikázání, zůstávat s ním v Otci, který nás v něm miluje tak, že v nás přebývá. V této nové smlouvě je jistota, že naše prosby budou vyslyšeny, založena na Ježíšově modlitbě.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

434 -  Boží-síla, Bůh-Spasitel, Ježíš Kristus, Boží-jméno, zmrtvýchvstání

Vybrané dle klíčových slov:

2751 - Bůh-poznání, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova
2583 - Bůh-poznání, epikleze , modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
39 - Bůh-poznání, důvěra , církev , církev-učitelský úřad , dialog
684 - Bůh-poznání, Duch svatý , Nejsvětější Trojice , epifanie-Boha , výchova-Boží
2197 - Bůh-poznání, děti , láska , láska-k bližnímu , matka
2598 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , Ježíš z Nazareta
2601 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , touha
2602 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , nemoce
2605 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , oběti
2606 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , přímluvy-Ježíše Krista
2607 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , Stará smlouva
2609 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , srdce-obrácení
2610 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , Ježíš z Nazareta
2611 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , učedníci
2615 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , trpělivost
2604 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , kněžství , modlitba , modlitba-Kristova
2746 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , Ježíš Kristus-život veřejný , modlitba , modlitba-Kristova
435 - Ježíš Kristus, modlitba , křesťané , vzývání Boha , modlitby-liturgické
151 - Ježíš Kristus, víra-křesťanská , Boží-Syn   
202 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , víra-křesťanská , podstata , přirozenost-božská