Číslo paragrafu: 2616

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ZJEVENÍ MODLITBY VŠEOBECNÉ POVOLÁNÍ K MODLITBĚ
Článek:V PLNOSTI ČASU
2. podnadpis:JEŽÍŠ VYSLÝCHÁ MODLITBU
Modlitba k Ježíšovi je jím už vyslyšena během jeho veřejné činnosti, a to prostřednictvím znamení (zázraků), která předjímají moc jeho smrti a jeho zmrtvýchvstání: Ježíš vyslýchá modlitbu víry vyjádřenou slovy, nebo v mlčení. Naléhavá prosba slepců „Synu Davidův, smiluj se nad námi“(Mt 9,27), „Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou“ (Mk 10,47) přešla do tradice „Ježíšovy modlitby“: „Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého, smiluj se nade mnou hříšným!“ Ať se jedná o uzdravení z nemoci, nebo o odpuštění hříchů, Ježíš na modlitbu, která ho s vírou vzývá, vždy odpovídá: „Jdi v pokoji, tvá víra tě zachránila.“ Svatý Augustin obdivuhodně shrnuje tři rozměry Ježíšovy modlitby: „On se za nás modlí jako náš kněz, modlí se v nás jako naše hlava; my se modlíme k němu jako k svému Bohu. Poznávejme tedy naše hlasy v něm i jeho hlas v nás.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

548 -  Boží-království, zázraky, Ježíš Kristus-život veřejný, svědectví-o Bohu, víra 2667 -  celníci, modlitba, modlitba-tradice, světlo, tradice-východní

Vybrané dle klíčových slov:

1224 - hříšníci, Ježíš Kristus , Boží-spravedlnost , Jan Křtitel  
2317 - hříšníci, láska , láska-k bližnímu , mír , násilí
2604 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , kněžství , modlitba , modlitba-Kristova
2598 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , Ježíš z Nazareta
2601 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , touha
2602 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , nemoce
2605 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , oběti
2606 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , přímluvy-Ježíše Krista
2607 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , Stará smlouva
2609 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , srdce-obrácení
2610 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , Ježíš z Nazareta
2611 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , učedníci
2615 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , trpělivost
2746 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , Ježíš Kristus-život veřejný , modlitba , modlitba-Kristova
151 - Ježíš Kristus, víra-křesťanská , Boží-Syn   
202 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , víra-křesťanská , podstata , přirozenost-božská
243 - Ježíš Kristus, Duch svatý , Paraklétos , paravda , proroci
422 - Ježíš Kristus, Abrahám , Boží-přísliby , Zákon , radostná zvěst
423 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , radostná zvěst , Slovo , milost
424 - Ježíš Kristus, církev , Boží-Syn , Mesiáš , Petr (apoštol)