Číslo paragrafu: 2624

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ZJEVENÍ MODLITBY VŠEOBECNÉ POVOLÁNÍ K MODLITBĚ
Článek:V ČASE CÍRKVE
V první jeruzalémské obci věřící „setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách“ (Sk 2,42). Toto pořadí je typické pro modlitbu církve: má základ v apoštolské víře, osvědčuje se láskou a je živena eucharistií.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1342 -  eucharistie-v prvotní církvi, lámání chleba, památka  

Vybrané dle klíčových slov:

2625 - církev, modlitba , modlitby-církve , tajemství-Kristovo , tradice-duchovní
2629 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-prosebné , pramen-života
2630 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-prosebné , slabost
2631 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-prosebné , pokora
2634 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-přímluvné , přímluvy
2636 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-přímluvné , první křesťané
2637 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-díkůvzdání , modlitby-chvály
2640 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-chvály , život-církve
2641 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-chvály , první křesťané
2633 - církev, modlitba , modlitba-smysl , modlitby-církve , modlitby-prosebné
2767 - církev, modlitba , modlitba-modlitba a liturgie , modlitba-Páně , modlitby-církve
2768 - církev, modlitba , modlitba-modlitba a liturgie , modlitba-Páně , modlitby-církve
2623 - církev, letnice , modlitba , modlitby-církve , život-modlitby
2626 - církev, klanění , modlitba , modlitby-církve , modlitby-křesťanské
2627 - církev, klanění , modlitba , modlitby-církve , požehnání
2632 - církev, hierarchie , modlitba , modlitby-církve , modlitby-prosebné
2643 - církev, eucharistická oběť , modlitba , modlitby-církve , modlitby-chvály
2066 - církev, církevní otcové , dějiny , desatero , katechismy
2244 - církev, církev-církev a stát , dějiny , Ježíš Kristus-Vykupitel , láska
2423 - církev, církev-sociální nauka , dějiny , krádež , láska