Číslo paragrafu: 2657

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: TRADICE MODLITBY
Článek:U PRAMENŮ MODLITBY
2. podnadpis:BOŽSKÉ CTNOSTI
Duch svatý, který nás učí slavit liturgii v očekávání Kristova návratu, nás vychovává, abychom se modlili v naději. Naopak modlitba církve i osobní modlitba v nás živí naději. Obzvláště žalmy s jejich konkrétním a bohatým jazykem nás učí upínat svou naději k Bohu. „Pevně jsem doufal v Hospodina, on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání“ (Ž 40,2). „A Bůh, dárce naděje, ať vás naplní samou radostí i pokojem ve víře, abyste prospívali v naději v mocnou pomoc Ducha svatého“ (Řím 15,13).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2655 - modlitba, modlitba-modlitba a liturgie , modlitby-církve , modlitby-liturgické , oltář
2652 - modlitba, modlitba-modlitba a liturgie , pramen-modlitby , život-věčný , zdroj
2656 - modlitba, modlitba-modlitba a liturgie    
2658 - modlitba, modlitba-modlitba a liturgie , smrt-křesťanská   
2689 - modlitba, modlitby-církve , pramen-modlitby , život-modlitby , zdroj
2692 - modlitba, modlitby-církve , život-modlitby   
2586 - modlitba, modlitby-osobní , modlitby-společné , shromáždění , sobota
2701 - modlitba, modlitby-liturgické , modlitby-osobní , modlitby-tiché , modlitby-ústní
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2565 - modlitba    
2568 - modlitba, pád-člověka , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , zlo
2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé , služebníci Boha , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2581 - modlitba, oběť-Starého zákona , oběti , obrácení , srdce-obrácení
2582 - modlitba, oběti , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium