Číslo paragrafu: 2658

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: TRADICE MODLITBY
Článek:U PRAMENŮ MODLITBY
2. podnadpis:BOŽSKÉ CTNOSTI
„Naděje však neklame, protože Boží láska je nám vlita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán“ (Řím 5,5). Modlitba utvářená liturgickým životem čerpá všechno z lásky, kterou jsme v Kristu milováni a jež nám dává schopnost odpovídat na ni láskou, jakou on nás miloval. Láska je pramenem modlitby; kdo z ní čerpá, dotýká se vrcholu modlitby: „Miluji tě, můj Bože, a má jediná touha je milovat tě až do posledního dechu. Miluji tě, můj Bože, nekonečně láskyhodný, a raději bych zemřel s láskou k tobě, než abych žil bez lásky k tobě. Miluji tě, Pane, a jediná milost, o kterou tě prosím, je, abych tě miloval věčně … Můj Bože, nemůže-li můj jazyk každou chvíli opakovat, že tě miluji, kéž alespoň mé srdce ti to opakuje při každém nadechnutí.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

826 -  církev, církev-jednota, církev-svatá, krev, povolání-k lásce

Vybrané dle klíčových slov:

2652 - modlitba, modlitba-modlitba a liturgie , pramen-modlitby , život-věčný , zdroj
2655 - modlitba, modlitba-modlitba a liturgie , modlitby-církve , modlitby-liturgické , oltář
2656 - modlitba, modlitba-modlitba a liturgie    
2657 - modlitba, modlitba-modlitba a liturgie , modlitby-církve , modlitby-osobní , radost
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2565 - modlitba    
2568 - modlitba, pád-člověka , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , zlo
2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé , služebníci Boha , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2581 - modlitba, oběť-Starého zákona , oběti , obrácení , srdce-obrácení
2582 - modlitba, oběti , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
2586 - modlitba, modlitby-osobní , modlitby-společné , shromáždění , sobota
2590 - modlitba    
2591 - modlitba    
2592 - modlitba