Číslo paragrafu: 2660

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: TRADICE MODLITBY
Článek:U PRAMENŮ MODLITBY
2. podnadpis:"DNES"
Modlit se ve všedních událostech každého dne a každého okamžiku, to je jedno z tajemství nebeského království zjeveného „maličkým“, Kristovým služebníkům, chudým blahoslavenství. Je dobré a spravedlivé modlit se, aby příchod království spravedlnosti a míru ovlivňoval běh dějin, ale je stejně důležité „proniknout“ modlitbou obyčejné všední situace. Všechny způsoby modlitby mohou být oním kvasem, k němuž Pán přirovnává Boží království.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2546 -  blahoslavenství, dobrovolnost, chudoba srdce, krása, radost 2632 -  církev, hierarchie, modlitba, modlitby-církve, modlitby-prosebné

Vybrané dle klíčových slov:

2546 - blahoslavenství, dobrovolnost , chudoba srdce , krása , radost
2547 - blahoslavenství, důvěra , chudoba srdce , prozřetelnost , žádostivost
2639 - blahoslavenství, církev , modlitba , modlitby-církve , modlitby-chvály
2833 - blahoslavenství, chudoba , modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb
2821 - blahoslavenství, Boží-království , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba , modlitba-Páně
1697 - blahoslavenství, cesta ke spáse , ctnosti-křesťanské , ctnosti-lidské , desatero
1700 - blahoslavenství, člověk , člověk-důstojnost , dobro , hříchy
1703 - blahoslavenství, člověk , člověk-Boží obraz , duše , duše-duchová
1717 - blahoslavenství, Maria , Maria-Matka církve , Maria-život , naděje
1718 - blahoslavenství, lidské pokolení , srdce , touha-po štěstí , život-věčný
1719 - blahoslavenství, Boží-přísliby , povolání , touha-po štěstí , poslání
1720 - blahoslavenství, blaženost , patření na Boha , radost , srdce
1725 - blahoslavenství, touha-po štěstí    
1726 - blahoslavenství, život-věčný    
1762 - blahoslavenství , blaženost , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , mravnost
1768 - blahoslavenství, city , ctnosti , mravnost , neřesti
1818 - blahoslavenství, blaženost , ctnosti , ctnosti-božské , malomyslnost
1820 - blahoslavenství, ctnosti , ctnosti-božské , naděje , trápení
1855 - blahoslavenství, hříchy , hříchy-smrtelné , hříchy-všední , srdce
1863 - blahoslavenství, dobro , hříchy , hříchy-všední , pokušení