Číslo paragrafu: 2669

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: TRADICE MODLITBY
Článek:CESTA MODLITBY
2. podnadpis:MODLITBA K JEŽÍŠOVI
Modlitba církve se klaní a vzdává úctu Ježíšovu srdci, jako vzývá jeho nejsvětější jméno. Klaní se vtělenému Slovu a jeho srdci, které se dalo z lásky k lidem probodnout našimi hříchy. Křesťanská modlitba s oblibou koná křížovou cestu po stopách Spasitele. Zastavení od místodržitelského paláce na Kalvárii a k hrobu označují cestu Ježíše, který svým svatým křížem vykoupil svět.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

478 -  srdce Ježíšovo, Ježíš Kristus, láska-Kristova, symbol, srdce 1674 -  křížová cesta, liturgické slavnosti, liturgie, náboženské tance, obřady-smysl

Vybrané dle klíčových slov:

2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2664 - modlitba, modlitby-křesťanské , modlitby-společné   
2672 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2681 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2694 - modlitba, modlitby-křesťanské , život-modlitby   
2762 - modlitba, modlitba-Páně , modlitby-křesťanské , žalmy , Otčenáš
2740 - modlitba, modlitba-Kristova , přijetí za Boží děti , srdce Ježíšovo  
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2565 - modlitba    
2568 - modlitba, pád-člověka , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , zlo
2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé , služebníci Boha , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2581 - modlitba, oběť-Starého zákona , oběti , obrácení , srdce-obrácení
2582 - modlitba, oběti , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
2586 - modlitba, modlitby-osobní , modlitby-společné , shromáždění , sobota
2590 - modlitba