Číslo paragrafu: 2672

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: TRADICE MODLITBY
Článek:CESTA MODLITBY
2. podnadpis:"PŘIJĎ, DUCHU SVATÝ"
Duch svatý, jehož pomazání naplňuje celé naše bytí, je niterným učitelem křesťanské modlitby. Je tvůrcem živé tradice modlitby. Je bezpochyby tolik cest modlitby, kolik je těch, kteří se modlí, ale týž Duch působí ve všech a se všemi. Právě ve společenství Ducha svatého je křesťanská modlitba modlitbou v církvi.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

695 -  Duch svatý-symboly, křižmo, pomazání-Duchem svatým, olej, vtělení

Vybrané dle klíčových slov:

2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2664 - modlitba, modlitby-křesťanské , modlitby-společné   
2681 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2694 - modlitba, modlitby-křesťanské , život-modlitby   
2762 - modlitba, modlitba-Páně , modlitby-křesťanské , žalmy , Otčenáš
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2565 - modlitba    
2568 - modlitba, pád-člověka , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , zlo
2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé , služebníci Boha , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2581 - modlitba, oběť-Starého zákona , oběti , obrácení , srdce-obrácení
2582 - modlitba, oběti , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
2586 - modlitba, modlitby-osobní , modlitby-společné , shromáždění , sobota
2590 - modlitba    
2591 - modlitba    
2592 - modlitba