Číslo paragrafu: 2675

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: TRADICE MODLITBY
Článek:CESTA MODLITBY
2. podnadpis:VE SPOLEČNOSTI SE SVOU MATKOU BOŽÍ
Vzhledem k této mimořádné Mariině spolupráci na působení Ducha svatého církve rozvíjely modlitbu k svaté Matce Boží tím, že ji soustřeďovaly na osobu Krista, jak se projevuje ve svých tajemstvích. V nesčetných hymnech a antifonách, jimiž se tato modlitba vyjadřuje, se obvykle střídají dva proudy: jeden „velebí“ Pána za „veliké věci“, které vykonal pro svou pokornou služebnici a skrze ni pro všechny lidi; druhý svěřuje Ježíšově Matce prosby a chvály Božích dětí, protože ona nyní zná lidstvo, které Syn Boží v ní přijal za své.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

970 -  Maria-Matka církve, Ježíš Kristus-jediný přstředník, Kristovy zásluhy, přímluvy-Panny Marie, Maria 512 -  Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-život a učení, Ježíš Kristus-život skrytý, tajemství-vtělení, tajemství-velikonoc 2619 -  Boží-přísliby, chvalozpěvy, Magnificat, Maria, modlitba

Vybrané dle klíčových slov:

2678 - chvalozpěvy, Maria , modlitba , modlitba-Mariina , růženec
2588 - chvalozpěvy, modlitba , modlitby-chvály , rozjímání , srdce lidské
1162 - chvalozpěvy, krása , liturgie , modlitba , obrazy posvátné
1611 - chvalozpěvy, Izrael , láska , láska-manželská , manželství-nerozlučitelnost
2682 - Maria, Maria-působení Ducha svatého , modlitba , modlitba-Mariina , modlitby-církve
2622 - Maria, modlitba , modlitba-Mariina , Magnificat , Panna Maria
2673 - Maria, modlitba , modlitba-Mariina , Magnificat , Panna Maria
2679 - Maria, modlitba , modlitba-tradice , modlitba-Mariina , prozřetelnost
148 - Maria, poslušnost víry , dokonalost , souhlas , Blahoslavená
487 - Maria, Ježíš Kristus , katolická víra   
492 - Maria, Maria-neposkvrněné početí , svatost , Neposkvrněné početí , dědičný hřích
506 - Maria, Maria-panenství , pochybnosti , znamení víry , odevzdanost
508 - Maria, Maria-Matka Boží , milostiplná , hříchy , Neposkvrněné početí
509 - Maria, Maria-Matka Boží , Bohorodička , Boží-Syn  
510 - Maria, Maria-panenství , vždy Panna   
511 - Maria, víra-Mariina , spása , Panna Maria-nová Eva  
975 - Maria, Maria-Matka církve , údy-Kristova těla , Maria-nová Eva  
2649 - modlitba, modlitby-chvály , modlitby-chvály , oslava-Boha , chvalozpěvy
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost