Číslo paragrafu: 2677

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: TRADICE MODLITBY
Článek:CESTA MODLITBY
2. podnadpis:VE SPOLEČNOSTI SE SVOU MATKOU BOŽÍ
„Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás …“ S Alžbětou se divíme: „Jak jsem si zasloužila, že Matka mého Pána přišla ke mně?“ (Lk 1,43) Maria je Matka Boží a naše Matka, protože nám dává Ježíše; můžeme jí svěřovat všechny své starosti a prosby: prosí za nás, jako prosila za sebe: „Ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1,38). Když se svěřujeme její prosbě, odevzdáváme se s ní do Boží vůle: „Buď vůle tvá.“ „Pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší.“ Když prosíme Marii, aby se za nás přimlouvala, uznáváme, že jsme ubozí hříšníci, a obracíme se k „Matce milosrdenství“, která je celá svatá. Svěřujeme se jí „nyní“, tedy v přítomném okamžiku naší existence. A naše důvěra se rozšiřuje, abychom jí už nyní svěřili „hodinu své smrti“. Kéž je Maria při ní, jako byla při smrti svého Syna na kříži, a kéž nás v hodině našeho přechodu přijme jako naše Matka, aby nás uvedla ke svému synu, Ježíši, v nebi.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

495 -  Maria-Matka Boží, Bohorodička, Nejsvětější Trojice, Ježíš Kristus  1020 -  život-věčný, smrt-přechod k Bohu, viatikum, blažené patření, svět-pozemský

Vybrané dle klíčových slov:

2728 - důvěra, hříšníci , modlitba , nezaslouženost , smutek
2739 - důvěra, modlitba , srdce-obrácení   
2753 - důvěra, modlitba    
2756 - důvěra, modlitba    
2800 - důvěra, modlitba , modlitba-Páně , srdce-pokora , Otec
2734 - důvěra, důvěra-synovská , modlitba , modlitby-prosebné , přímluvy
2776 - důvěra, eucharistická oběť , modlitba , modlitba-Páně , život-křesťanský
2861 - důvěra, chléb života , modlitba , modlitba-Páně , Otčenáš
2620 - důvěra, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova
2579 - důvěra, chvála Boha , lítost , Mesiáš , modlitba
177 - důvěra, víra , PRAVDA , osoba  
227 - důvěra, trpělivost , protivenství , strach , sv.Terezie od Ježíše
397 - důvěra, hřích-první , neposlušnost , hříchy , svoboda-zneužití
1917 - důvěra, kultura , lidské společenství , odpovědnost , spolupráce-s Bohem
2086 - důvěra, láska , láska-k Bohu , Boží-láska  
2115 - důvěra, láska , láska-k Bohu , magie , odevzdání se
2119 - důvěra, láska , láska-k Bohu , pochybnosti-o víře , úcta-k Bohu
2390 - důvěra, intimita člověka , láska , láska-k bližnímu , rodina
2486 - důvěra, lež , násilí , pravda , společnost občanská
2837 - důvěra, eucharistická oběť , eucharistie , hrob , chléb života