Číslo paragrafu: 269

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:VŠEMOHOUCÍ
2. podnadpis:"UČINIL VŠECHNO, CO CHTĚL" (Ž 115,3)
Písmo svaté na mnoha místech vyznává univerzálnost Boží moci. Bůh je nazýván „Přesilným Jákobovým“ (Gn 46,24; Iz 1,24 a jinde). „Hospodinem zástupů“, „Hospodinem, udatným v boji“ (Ž 24,8-10). Může-li Bůh všechno „na nebi i na zemi“ (Ž 135,6), pak je to proto, že je stvořil. Nic mu tedy není nemožné a se svým dílem nakládá podle své vůle; je vládcem vesmíru a původcem jeho řádu, který mu zůstává plně podroben a k dispozici; je pánem dějin a podle své vůle ovládá srdce a řídí události. „Ty vždy můžeš uplatňovat svou velkolepou moc; kdo se může protivit síle tvého ramene?“ (Mdr 11,21).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

303 -  Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel, Boží-svrchovanost, dějiny, Písmo svaté

Vybrané dle klíčových slov:

268 - Boží-všemohoucnost, Bůh-vlastnosti , všemohoucnost , Boží-síla  
270 - Boží-všemohoucnost, Bůh-Otec , odpuštění-hříchů , otcovství , přijetí za Boží děti
271 - Boží-všemohoucnost, Boží-spravedlnost , podstata , moudrost , jednota
273 - Boží-všemohoucnost, cesty-Boží , Maria , slabost , víra
274 - Boží-všemohoucnost, naděje , víra , rozum  
275 - Boží-všemohoucnost, Job , vyznání   
276 - Boží-všemohoucnost, modlitby-církve , svědectví-Písma   
277 - Boží-všemohoucnost, milost , hřích , přátelství  
278 - Boží-všemohoucnost, láska , stvoření , vykoupení , posvěcení
272 - zlo, Boží-všemohoucnost , moudrost , utrpení , zkoušky víry
317 - Bůh-Stvořitel, stvořitel , vesmír , svoboda-Boží  
37 - obtíže, poznání , Stvořitel , hřích-prvotní , svělo-rozumu
2007 - Bůh-Stvořitel, zásluhy , stvořitel   
320 - Bůh-Stvořitel, Slovo-Boží , slovo , život , stvořitel
321 - Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel , Boží-moudrost , konečný cíl , stvořitel
1730 - Bůh-Stvořitel, rozum , svíce , svoboda , stvořitel
2567 - Boží-síla, Bůh-Stvořitel , modlitba , modloslužba , stvořitel