Číslo paragrafu: 2695

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: TRADICE MODLITBY
Článek:DUCHOVNÍ VŮDCOVÉ MODLITBY
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Pomoc v modlitbě poskytují v církvi: ti, kteří mají účast na svátostném kněžství, osoby zasvěcené Bohu, katecheze, modlitební skupiny a „duchovní vedení“.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2644 - modlitba, život-modlitby    
2692 - modlitba, modlitby-církve , život-modlitby   
2694 - modlitba, modlitby-křesťanské , život-modlitby   
2696 - modlitba, modlitby-liturgické , život-modlitby   
2689 - modlitba, modlitby-církve , pramen-modlitby , život-modlitby , zdroj
2693 - modlitba, spiritualita , život-duchovní , život-modlitby  
2648 - modlitba, modlitby-díkůvzdání , modlitby-chvály , utrpení , život-modlitby
2721 - modlitba, modlitba-tradice , srdce-usebranost , tradice-křesťanská , život-modlitby
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2565 - modlitba    
2568 - modlitba, pád-člověka , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , zlo
2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé , služebníci Boha , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2581 - modlitba, oběť-Starého zákona , oběti , obrácení , srdce-obrácení
2582 - modlitba, oběti , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium