Číslo paragrafu: 2698

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ŽIVOT MODLITBY
Církevní tradice předkládá věřícím pravidelně opakované modlitby, jež mají živit trvalou modlitbu. Některé jsou každodenní: ranní a večerní modlitba, modlitba před jídlem a po jídle, denní modlitba církve. Neděle, jejímž středem je eucharistie, se světí především modlitbou. Roční liturgický okruh a jeho velké svátky představují základní rytmy v životě modlitby křesťanů.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1168 -  velikonoční třídění, liturgický rok, milostivé léto Páně, Boží království, pramen-světla 1174 -  denní modlitba církve, chvála Boha, kněžství-všeobecné, liturgický rok, modlitby-církve 2177 -  Den Páně, eucharistie, Josef, Maria, Maria-nanebevzetí

Vybrané dle klíčových slov:

1167 - Den Páně, liturgie , shromáždění-liturgické , vzkříšení-oslava , eucharistie
1166 - Den Páně, neděle , liturgie , den vzkříšení , osmý den
2188 - Den Páně, klid , modlitba , obecné blaho , odpočinek
349 - Den Páně, stvoření (proces)-smysl , vykoupení , vzkříšení , Ježíš Kristus
1572 - Den Páně, kněží , svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů
2170 - Den Páně, Izrael , odpočinek , otroctví-egyptské , sabat
2174 - Den Páně, svátky , temnota , vzkříšení , neděle
2175 - Den Páně, oběť-na kříži , sobota , tajemství-Kristovo , cesta kříže
2176 - Den Páně, oslava-Boha , přirozený mravní zákon , Stará smlouva , úmluva
2177 - Den Páně, eucharistie , Josef , Maria , Maria-nanebevzetí
2178 - Den Páně, eucharistie , křesťané-shromáždění , modlitba-tradice , modlitby-liturgické
2180 - Den Páně, obřady , přikázání , svátky , závazky
2182 - Den Páně, eucharistie , spása , svědectví-církve , svědectví-o Bohu
2184 - Den Páně, klid , kultura , odpočinek , práce
2185 - Den Páně, klid , milost , odpočinek , přikázání
2186 - Den Páně, křesťané , mlčení , odpočinek , rozjímání
2187 - Den Páně, násilí , odpočinek , svátky , volný čas
2189 - Den Páně    
2191 - Den Páně, neděle , osmý den   
2192 - Den Páně, neděle , osmý den