Číslo paragrafu: 2704

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ŽIVOT MODLITBY
Článek:ZPŮSOBY MODLITBY
Podnadpis (římská čísla):ÚSTNÍ MODLITBA
Protože ústní modlitba je vnější, a tak plně lidská, je v pravém slova smyslu modlitbou zástupů. Ale ani ta nejvnitřnější modlitba nesmí zanedbávat modlitbu ústní. Modlitba se stává vnitřní tou měrou, jakou si uvědomujeme toho, „k němuž mluvíme“. Tehdy se ústní modlitba stává první formou kontemplativní (nazíravé) modlitby.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2706 - modlitba, modlitby-rozjímavé , pokora , rozjímání , kontemplace
2723 - modlitba, modlitby-rozjímavé , rozjímání , touha , kontemplace
2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé , služebníci Boha , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2703 - modlitba, modlitby-ústní    
2722 - modlitba, modlitby-ústní    
2709 - modlitba, modlitby-vnitřní , víra-teologální ctnost , znovuzrození  
2711 - modlitba, modlitby-vnitřní , oběti , očišťování , srdce-chudoba
2712 - modlitba, modlitby-vnitřní    
2717 - modlitba, modlitby-vnitřní , oheň , svět-budoucí , ticho
2718 - modlitba, modlitby-vnitřní , tajemství-Kristovo   
2724 - modlitba, modlitby-vnitřní , tajemství-modlitby   
2702 - modlitba, modlitba-smysl , modlitby-ústní , modlitby-vnitřní , smysly
2729 - modlitba, rozjímání , kontemplace , meditace , modlitby-rozjímavé
2701 - modlitba, modlitby-liturgické , modlitby-osobní , modlitby-tiché , modlitby-ústní
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva