Číslo paragrafu: 2706

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ŽIVOT MODLITBY
Článek:ZPŮSOBY MODLITBY
Podnadpis (římská čísla):ROZJÍMÁNÍ
Rozjímat o tom, co se čte, znamená ztotožnit se s čteným. Tu se otevírá jiná kniha, totiž kniha života. Přechází se od myšlenek ke skutečnosti. Podle toho, jak mnoho pokory a víry člověk má, objevuje v oné knize hnutí, která hýbají srdcem a která může rozlišovat. Jde o to konat pravdu, aby člověk došel ke světlu: „Pane, co chceš, abych učinil?“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2723 - modlitba, modlitby-rozjímavé , rozjímání , touha , kontemplace
2704 - modlitba, modlitby-rozjímavé , modlitby-ústní , modlitby-vnitřní , kontemplace
2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé , služebníci Boha , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2729 - modlitba, rozjímání , kontemplace , meditace , modlitby-rozjímavé
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2565 - modlitba    
2568 - modlitba, pád-člověka , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , zlo
2581 - modlitba, oběť-Starého zákona , oběti , obrácení , srdce-obrácení
2582 - modlitba, oběti , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
2586 - modlitba, modlitby-osobní , modlitby-společné , shromáždění , sobota
2590 - modlitba    
2591 - modlitba    
2592 - modlitba    
2593 - modlitba, modlitby-přímluvné