Číslo paragrafu: 2719

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ŽIVOT MODLITBY
Článek:ZPŮSOBY MODLITBY
Podnadpis (římská čísla):VNITŘNÍ (KONTEMPLATIVNÍ) MODLITBA
Vnitřní modlitba je společenství lásky. Přináší život pro mnohé v té míře, v jaké souhlasí setrvat v temné noci víry. Velikonoční noc vzkříšení prochází skrze noc smrtelné úzkosti a hrobu. Toto jsou tři silné okamžiky Ježíšovy hodiny, kterou jeho Duch (a ne „tělo“, které je „slabé“) dává prožívat ve vnitřní modlitbě. Je nutné chtít „jedinou hodinu bdít“ s ním (Mt 26,40-41).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

165 -  víra, svědci, Maria, Abrahám, noc víry 2730 -  modlitba, poslední den, světlo-víry  

Vybrané dle klíčových slov:

2731 - agonie, hrob , modlitba , obrácení , smrtelný zápas
2849 - agonie, bdělost , modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb
2603 - agonie, blahoslavenství , Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba
1769 - agonie, bolest , city , křesťané , láska
2669 - hrob, modlitba , modlitby-křesťanské , srdce Ježíšovo , svět-spása
2709 - modlitba, modlitby-vnitřní , víra-teologální ctnost , znovuzrození  
2711 - modlitba, modlitby-vnitřní , oběti , očišťování , srdce-chudoba
2712 - modlitba, modlitby-vnitřní    
2717 - modlitba, modlitby-vnitřní , oheň , svět-budoucí , ticho
2718 - modlitba, modlitby-vnitřní , tajemství-Kristovo   
2724 - modlitba, modlitby-vnitřní , tajemství-modlitby   
2702 - modlitba, modlitba-smysl , modlitby-ústní , modlitby-vnitřní , smysly
2704 - modlitba, modlitby-rozjímavé , modlitby-ústní , modlitby-vnitřní , kontemplace
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské