Číslo paragrafu: 273

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:VŠEMOHOUCÍ
2. podnadpis:TAJEMSTVÍ ZDÁNLIVÉ BOŽÍ BEZMOCNOSTI
Jen víra se může vnitřně sjednotit s tajemnými cestami Boží všemohoucnosti. Tato víra se chlubí vlastními slabostmi, aby na sebe svolala Kristovu moc. Svrchovaným vzorem této víry je Panna Maria, která uvěřila, že „u Boha není nic nemožného“ (Lk 1,37), a která mohla velebit Pána slovy: „Učinil mi veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté“ (Lk 1,49).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

148 -  Maria, poslušnost víry, dokonalost, souhlas, Blahoslavená

Vybrané dle klíčových slov:

274 - Boží-všemohoucnost, naděje , víra , rozum  
268 - Boží-všemohoucnost, Bůh-vlastnosti , všemohoucnost , Boží-síla  
269 - Boží-všemohoucnost, unveálnost , vládce-vesmru , Stvořitel  
270 - Boží-všemohoucnost, Bůh-Otec , odpuštění-hříchů , otcovství , přijetí za Boží děti
271 - Boží-všemohoucnost, Boží-spravedlnost , podstata , moudrost , jednota
275 - Boží-všemohoucnost, Job , vyznání   
276 - Boží-všemohoucnost, modlitby-církve , svědectví-Písma   
277 - Boží-všemohoucnost, milost , hřích , přátelství  
278 - Boží-všemohoucnost, láska , stvoření , vykoupení , posvěcení
2057 - cesty-Boží, cizinci , desatero , exodus , klid
2520 - cesty-Boží, čistota , důvěra , křest , modlitba
148 - Maria, poslušnost víry , dokonalost , souhlas , Blahoslavená
487 - Maria, Ježíš Kristus , katolická víra   
492 - Maria, Maria-neposkvrněné početí , svatost , Neposkvrněné početí , dědičný hřích
506 - Maria, Maria-panenství , pochybnosti , znamení víry , odevzdanost
508 - Maria, Maria-Matka Boží , milostiplná , hříchy , Neposkvrněné početí
509 - Maria, Maria-Matka Boží , Bohorodička , Boží-Syn  
510 - Maria, Maria-panenství , vždy Panna   
511 - Maria, víra-Mariina , spása , Panna Maria-nová Eva  
975 - Maria, Maria-Matka církve , údy-Kristova těla , Maria-nová Eva