Číslo paragrafu: 2738

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ŽIVOT MODLITBY
Článek:BOJ O MODLITBU
Podnadpis (římská čísla):DĚTINNÁ DŮVĚRA
2. podnadpis:JAKÝM ZPŮSOBEM JE NAŠE MODLITBA ÚČINNÁ?
Zjevení modlitby v ekonomii spásy nás učí, že víra se opírá o působení Boha v dějinách. Dětinnou důvěru podnítilo jednání Boha jako takové v utrpení a vzkříšení jeho Syna. Křesťanská modlitba je spolupráce s prozřetelností Boha na jeho záměru lásky k lidem.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2568 -  modlitba, pád-člověka, Starý zákon, Starý zákon-starozákonní modlitba, zlo 307 -  Boží-plán (spásy), bližní, člověk, spolupráce, modlitba

Vybrané dle klíčových slov:

2062 - Boží-plán (spásy), úradek , dějiny , desatero , Písmo svaté
2336 - Boží-plán (spásy), úradek , cizoložství , láska , láska-k bližnímu
2387 - Boží-plán (spásy), úradek , láska , láska-k bližnímu , polygamie
2426 - Boží-plán (spásy), úradek , hospodářská činnost , krádež , láska
2600 - Boží-plán (spásy), úradek , Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , Ježíš Kristus-život veřejný
2683 - Boží-plán (spásy), úradek , modlitba , modlitba-tradice , přímluvy-svatých
2823 - Boží-plán (spásy), úradek , Boží-vůle , modlitba , modlitba-Páně
50 - Boží-plán (spásy), světlo-rozumu , Bůh-poznání , Bůh-zjevený , rozum
51 - Boží-plán (spásy), prostřednictví , vtělení , Duch svatý , přirozenost-božská
122 - Boží-plán (spásy), Starý zákon , spása , Kristus , modlitba
128 - Boží-plán (spásy), Písmo svaté-jednota , tradice-apoštolská , předobraz , Starý zákon
130 - Boží-plán (spásy), Písmo svaté-typologie , patriarchové , povolání , Písmo svaté
140 - Boží-plán (spásy), Boží-slovo , Písmo svaté-jednota , Nový zákon , Starý zákon
235 - Boží-plán (spásy), Nejsvětější Trojice , tajemství , církev , učení křesťanské
307 - Boží-plán (spásy), bližní , člověk , spolupráce , modlitba
315 - Boží-plán (spásy), Bůh-Stvořitel , láska , moudrost , Ježíš Kristus
373 - Boží-plán (spásy), země , člověk , člověk-odpovědnost za svět , odpovědnost
387 - Boží-plán (spásy), hříchy , pád-člověka , slabost , svoboda-zneužití
571 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Bůh-Spasitel , evangelium-hlásání , velikonoční tajemství
599 - Boží-plán (spásy), násilná smrt , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , tajemství-Boží