Číslo paragrafu: 2742

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ŽIVOT MODLITBY
Článek:BOJ O MODLITBU
Podnadpis (římská čísla):VYTRVAT V LÁSCE
„Bez přestání se modlete“ (1 Sol 5,17). „Děkujte stále Bohu Otci za všechno ve jménu našeho Pána, Ježíše Krista“ (Ef 5,20). „Při každé příležitosti proste a modlete se, jak to vnuká Duch. Buďte v tom velmi bdělí a vytrvale se modlete za všechny křesťany“ (Ef 6,18).“Nebylo nám přikázáno stále pracovat, bdít a postit se, kdežto stálá modlitba je pro nás zákonem.“ Taková neúnavná horlivost může vyvěrat jen z lásky. Boj modlitby proti naší těžkopádnosti a lenosti je bojem pokorné, důvěřující a vytrvalé lásky. Tato láska otevírá naše srdce pro tři zřejmé, zářivé a oživující skutečnosti víry:

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2098 -  duch, chvála Boha, láska, láska-k Bohu, modlitba

Vybrané dle klíčových slov:

2699 - bdělost, modlitba , modlitby-vnitřní , rozjímání , tradice-křesťanská
2863 - bdělost, modlitba , modlitba-Páně , Otčenáš  
2638 - bdělost, církev , modlitba , modlitby-církve , modlitby-díkůvzdání
2621 - bdělost, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , srdce-čistota
2727 - bdělost, dobro , krása , modlitba , modlitby-křesťanské
2033 - bdělost, církev , církev-učitelský úřad , desatero , charisma-neomylnosti
2088 - bdělost, láska , láska-k Bohu , pochybnosti-o víře , rozum
2496 - bdělost, hromadné sdělovací prostředky , informace , pravda , svědomí
2612 - bdělost, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , Ježíš Kristus-příchod , Ježíš Kristus-slavný návrat
2700 - horlivost, modlitba , modlitby-ústní   
2750 - horlivost, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , kněžství , modlitba
2004 - horlivost, milost , milosti stavu , služba-církve , zázraky
2442 - horlivost, krádež , laici , láska , láska-k bližnímu
2503 - horlivost, krása , liturgie-liturgie a modlitby , pravda , umění
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva