Číslo paragrafu: 2750

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ŽIVOT MODLITBY
Článek:BOJ O MODLITBU
Podnadpis (římská čísla):JEŽÍŠOVA VELEKNĚŽSKÁ MODLITBA
Pronikneme-li do svatého jména Pána Ježíše, můžeme si vnitřně osvojit modlitbu, které nás učí: „Otče náš“. Jeho „velekněžská modlitba“ vzbuzuje v nitru velké prosby Otčenáše: starost o jméno Otce, vášnivou horlivost o jeho království (slávu), splnění Otcovy vůle, jeho plánu spásy a osvobození od zlého.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2815 -  Boží-jméno, modlitba, modlitba-Páně, sedm proseb, svátosti

Vybrané dle klíčových slov:

2700 - horlivost, modlitba , modlitby-ústní   
2004 - horlivost, milost , milosti stavu , služba-církve , zázraky
2442 - horlivost, krádež , laici , láska , láska-k bližnímu
2503 - horlivost, krása , liturgie-liturgie a modlitby , pravda , umění
2604 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , kněžství , modlitba , modlitba-Kristova
2598 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , Ježíš z Nazareta
2601 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , touha
2602 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , nemoce
2605 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , oběti
2606 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , přímluvy-Ježíše Krista
2607 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , Stará smlouva
2609 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , srdce-obrácení
2610 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , Ježíš z Nazareta
2611 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , učedníci
2615 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , trpělivost
2746 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , Ježíš Kristus-život veřejný , modlitba , modlitba-Kristova
435 - Ježíš Kristus, modlitba , křesťané , vzývání Boha , modlitby-liturgické
151 - Ježíš Kristus, víra-křesťanská , Boží-Syn   
202 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , víra-křesťanská , podstata , přirozenost-božská
243 - Ježíš Kristus, Duch svatý , Paraklétos , paravda , proroci