Číslo paragrafu: 276

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:VŠEMOHOUCÍ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Církev, věrná svědectví Písma, se často obrací ve svých modlitbách na „všemohoucího a věčného Boha“, a pevně věří, že „u Boha není nic nemožného“ (Lk 1,37).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

268 - Boží-všemohoucnost, Bůh-vlastnosti , všemohoucnost , Boží-síla  
269 - Boží-všemohoucnost, unveálnost , vládce-vesmru , Stvořitel  
270 - Boží-všemohoucnost, Bůh-Otec , odpuštění-hříchů , otcovství , přijetí za Boží děti
271 - Boží-všemohoucnost, Boží-spravedlnost , podstata , moudrost , jednota
273 - Boží-všemohoucnost, cesty-Boží , Maria , slabost , víra
274 - Boží-všemohoucnost, naděje , víra , rozum  
275 - Boží-všemohoucnost, Job , vyznání   
277 - Boží-všemohoucnost, milost , hřích , přátelství  
278 - Boží-všemohoucnost, láska , stvoření , vykoupení , posvěcení
1127 - modlitby-církve, svátosti-spásy , Duch svatý   
272 - zlo, Boží-všemohoucnost , moudrost , utrpení , zkoušky víry
1196 - denní modlitba církve, modlitby-církve , oslava-Boha , modlitba-proseb  
1442 - odpuštění-hříchů, modlitby-církve , služba-církve , smíření , rozhřešení-hříchů
1499 - pomazání-nemocných, modlitby-církve , svátosti-uzdravování , utrpení Ježíše Krista , utrpení-lidské
1564 - kněží, modlitby-církve , svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží
2689 - modlitba, modlitby-církve , pramen-modlitby , život-modlitby , zdroj
2692 - modlitba, modlitby-církve , život-modlitby   
297 - Bůh-Stvořitel, svědectví-Písma , z ničeho , stvoření (proces) , život
394 - ďábel, svědectví-Písma , Ježíš Kristus , vrah , neposlušnost
2625 - církev, modlitba , modlitby-církve , tajemství-Kristovo , tradice-duchovní