Číslo paragrafu: 2761

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:"SHRNUTÍ CELÉHO EVANGELIA"
„Modlitba Páně je opravdu shrnutím celého evangelia.“ „Když nám Pán předal tuto modlitbu, dodal: ‘Proste a dostanete’ (Jan 16,24). Každý tedy může podle svých potřeb vysílat k nebi různé modlitby, začínaje ovšem vždycky modlitbou Páně, která zůstává základní modlitbou.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

139 - evangelium, Nový zákon , Písmo svaté , Ježíš Kristus  
125 - evangelium, Ježíš Kristus-život a učení , Písmo svaté , Slovo-vtělené , Nový zákon
1968 - evangelium, horské kázání , mravní-zákon , nepřátelé , Nový zákon
514 - evangelium, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-život a učení , Ježíš Kristus-skrytý život , víra
515 - evangelium, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-život a učení , svátosti , Ježíš Kristus-božství
573 - evangelium, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , prameny historické , víra , vykoupení
638 - evangélium, zmrtvýchvstání , vzkříšení , smrt , Boží-přísliby
2773 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2774 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2775 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2765 - modlitba, modlitba-Páně , srdce lidské , Otčenáš  
2799 - modlitba, modlitba-Páně , Otec , Otčenáš  
2801 - modlitba, modlitba-Páně , Otec , Otčenáš  
2759 - modlitba, modlitba-Páně , tradice-liturgická , liturgické tradice , Otčenáš
2762 - modlitba, modlitba-Páně , modlitby-křesťanské , žalmy , Otčenáš
2803 - modlitba, modlitba-Páně , požehnání , sedm proseb , Otčenáš
2806 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , spása , Otčenáš
2846 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , tělo , Otčenáš
2795 - modlitba, modlitba-Páně , obrácení , smíření-s církví , smlouva
2805 - modlitba, modlitba-Páně , oběti , sedm proseb , uzdravení