Číslo paragrafu: 2787

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:"OTČE NÁŠ, JENŽ JSI NA NEBESÍCH"
Podnadpis (římská čísla):OTČE "NÁŠ"
Když říkáme Otče „náš“, uznáváme nejprve, že všechna jeho zaslíbení lásky, ohlašovaná proroky, se naplnila v nové a věčné smlouvě, v jeho Kristu: my jsme se stali „jeho“ lidem a on je „naším“ Bohem. Tento nový vztah je nezasloužený dar vzájemné sounáležitosti. Láskou a věrností máme odpovídat na „milost a pravdu“, které jsme dostali v Ježíši Kristu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

782 -  Boží-lid, církev-Boží lid, kněžství, Boží-království, politika

Vybrané dle klíčových slov:

2788 - Boží-přísliby, Bůh-Otec , čas , modlitba , modlitba-Páně
2561 - Boží-přísliby, modlitba , modlitby-prosebné , pramen-živé vody , spása
2573 - Boží-přísliby, Izrael , modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2619 - Boží-přísliby, chvalozpěvy , Magnificat , Maria , modlitba
60 - Boží-přísliby, Abrahám , národy , církev , shromáždit
652 - Boží-přísliby, Boí slib-naplnění , vzkříšení , Písmo svaté  
729 - Boží-přísliby, Ježíš Kristus a Duch svatý , Duch svatý-poznání , Duch svatý-seslání  
834 - Boží-přísliby, Bůh-Spasitel , církev , církev-katolická , církev-římská
1287 - Boží-přísliby, Duch svatý-plnost , Duch svatý-seslání , letnice  
1698 - Boží-přísliby, katecheze , oslava-Ježíše Krista , srdce , život-duchovní
1817 - Boží-přísliby, Bůh-Spasitel , ctnosti-božské , naděje , štěstí
1950 - Boží-přísliby, moudrost , mravní-zákon , výchova-Boží , zlo
2091 - Boží-přísliby, Boží-spravedlnost , dobro , dobrota , hříchy
2541 - Boží-přísliby, dobro , milost , srdce lidské , touha-po Bohu
2548 - Boží-přísliby, dobro , patření na Boha , štěstí , žádostivost
2780 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , Otec , Otčenáš
2782 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , přijetí za Boží děti , Otec
2783 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , služebníci Boha , Otec
2792 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , rozdělení-lidí , Otec
2802 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , Otec , Otčenáš