Číslo paragrafu: 2802

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:"OTČE NÁŠ, JENŽ JSI NA NEBESÍCH"
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Výraz „jenž jsi na nebesích“ neoznačuje místo, ale vznešenost Boha a jeho přítomnost v srdci spravedlivých. Nebe, dům Otce, je pravou vlastí, do které putujeme a do níž již patříme.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2780 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , Otec , Otčenáš
2782 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , přijetí za Boží děti , Otec
2783 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , služebníci Boha , Otec
2792 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , rozdělení-lidí , Otec
2790 - Bůh-Otec, Ježíš Kristus-život veřejný , modlitba , modlitba-Páně , Otec
2797 - Bůh-Otec, důvěra , modlitba , modlitba-Páně , Otec
2781 - Bůh-Otec, klanění , modlitba , modlitba-Páně , požehnání
2789 - Bůh-Otec, Ježíš Kristus-život veřejný , modlitba , modlitba-Páně , oslava-Boha
2791 - Bůh-Otec, křest , modlitba , modlitba-Páně , obecné blaho
2777 - Bůh-Otec, důvěra , hořící keř , liturgie-římská , modlitba
79 - Bůh-Otec, Duch svatý , hlas-evangelia , věřící , Snoubenka(církev)
199 - Bůh-Otec, vyznání víry , nejdůležitější , Desatero , přikázání
238 - Bůh-Otec, Bůh-Stvořitel , náboženství , smlouva , chudí
239 - Bůh-Otec, otcovství , důvěrný vztah s Bohem , chybování , rodiče
240 - Bůh-Otec, Boží-Syn , Ježíš Kristus-Syn Boží , zjevení , vztah
242 - Bůh-Otec, Ježíš Kristus , soupodstatnost , koncil-Nicejský , koncil-Cařihradský
437 - Bůh-Otec, Ježíš Kristus , poosvěcený , Josef , Maria
2367 - Bůh-Otec, láska , láska-k bližnímu , manželská plodnost , manželství
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
2799 - modlitba, modlitba-Páně , Otec , Otčenáš